Megabonussen voor bankiers ABN

Vorige week ontstond er commotie over de bonussen die bij ABN AMRO worden uitgekeerd. De Nederlandse minister van Financiën Wouter Bos in de Tweede Kamer heeft gesteld dat de zogenoemde megabonussen waren afgesproken bij de CAO. Bos verklaart het volgende: “Wij als aandeelhouder hebben geen bevoegdheid daar in te treden en dat willen we ook niet”. Bos is van mening dat hem als nieuwe eigenaar van ABN AMRO geen nalatigheid mag worden verweten. Volgens de minister heeft hij er wel op aangedrongen op de grootst mogelijke terughoudendheid in de bonussen bij de raad van bestuur van de bank en de hogere lagen daar direct onder. Echter wist Bos daar ook niets af te dwingen.

Er werd door Bos erkend dat in Nederland 70 mensen een retentiebonus hebben gehad wat varieert van een half tot een heel jaarsalaris. Deze mensen waren volgens de minister noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming. Personeelsmanager Robert Charlier verklaarde tegenover de Volkskrant dat 500 bankiers van ABN AMRO dit jaar een dubbele bonus tegemoet kunnen zien. Charlier schat dat 60%-70% van de Nederlandse medewerkers die vorig jaar een dubbele bonus kregen ook dit jaar dubbel zullen worden beloond. De personeelsmanager vermeldt daarbij dat het hier om mensen gaat die meerdere functies tegelijk bekleden. Het gaat hier in veel gevallen om zogenaamde retentiebonussen die werden toegekend tijdens de overname van ABN AMRO. Volgens Charlier zijn de overige bonussen, oftewel die niet zijn vastgelegd in de afspraken tussen ABN AMRO en het consortium, niet goed gekeurd door de minister.

In 2007 keerde ABN AMRO voor 2 miljard euro aan bonussen uit wat neerkomt op gemiddeld 20.000 euro per werknemer. Het merendeel van het bedrag werd uitgekeerd bij medewerkers betrokken bij de zakenbank, welke inmiddels aan Royal Bank of Scotland is verkocht.