Geen redenen om goud te kopen

De recente mediahype om in goud te stappen lijkt vrij misplaatst. Eén blik op de historische koersperformance van goud duidt er op dat deze beleggingscategorie louter een goede hedge voor inflatie is. De meeste andere beleggingscategorieën hebben forse hogere rendementen, ook gecorrigeerd voor risico’s.

Goud geen interessante beleggingscategorie
Goud wordt al meer dan 200 jaar officieel verhandeld. In alle decennia heeft goud een vrij hoge volatiliteit gehad. Wanneer de Sharpe Ratio’s ( Rendement -/- risicovrij rendement / volatiliteit) van goud en de andere beleggingscategorieën bekeken worden dan is te zien dat goud meestal één van de laagste Sharpe ratio’s heeft. Dit impliceert dat ook al goud een keer een hoog rendement behaald zou hebben, dit meestal gepaard gaat met een aanzienlijke volatiliteit en dus risico.

Veel onderzoekers stellen dat het in weze niet mogelijk is om de waarde van goud te bepalen. Goud kan niet geconsumeerd worden, levert geen kasstromen (bijvoorbeeld dividenden op) en heeft vooral emotionele waarde.Bron: Golddrivers.com www.golddrivers.com

De bovenstaande grafiek laat zien dat goud af en toe een enorme volatiliteit kent. Vooal in de beginjaren van ’80 spoot goud gigantisch omhoog tot een alltime high van 2000 USD maar ging het ook weer net zo hard omlaag. In de jaren erna schommelde goud wederom flink op en neer

Goud als inflatiehedge
Een goede hegde tegen inflatie is goud wel. Het gaat echter met een forse volatiliteit waardoor beleggers meer risico’s lopen. Een andere manier om inflatie te lijf te gaan zou het kopen van inflatie-gelinkte obligaties zijn. Deze hebben een aanzienlijk lagere volatiliteit en dus een lager risico, terwijl de bescherming tegen inflatie wel overeenkomt met die van goud.

In de onderstaande grafiek is het sterke verband tussen goud en de Amerikaanse inflatie goud te zien. De beide lijnen lijken sterk op elkaar en er lijkt sprake van een soort haasje-over-effect tussen goud en inflatie.Bron: Golddrivers.com www.golddrivers.com