Rabobank boekt winst

De Rabobank Groep maakte donderdag bekend dat het in 2008 zijn winst heeft zien stijgen. Hierdoor is het concern een positieve uitzondering tussen alle financials die de afgelopen periode harde klappen te voorduren hebben gekregen. Toch heeft ook de Rabobank last van de kredietcrisis.

Stijging nettowinst
De nettowinst over 2008 kwam uit op 2,8 miljard euro, wat een stijging is van 2% ten opzichte van de 2,7 miljard euro die in 2007 werd gerealiseerd. De kredietcrisis zorgde voor een negatief effect van 1,2 miljard euro waardoor de winst anders nog hoger was geweest. Rabobank is content met de resultaten gezien het moeilijke klimaat waarin de bank actief is. Toch had ook Rabobank last van de crisis. In de tweede helft van 2008 werd de winst met 700 miljoen euro gedrukt door onrust op de financiële markten. In de eerste helft had Rabobank al een last genomen van 500 miljoen euro. Tot slot werden de resultaten positief beïnvloed door enkele meevallers uit verkopen, zoals beleggingsbank Alex. Rabobank zag de spaargelden toenemen met 13% tot 114,7 miljard euro. Het concern leende aan het midden- en kleinbedrijf 21% minder uit waardoor dit neerkwam op 55,7 miljard euro.

Rabobank verwacht voor 2009 dat de recessie zal zorgen voor kredietverliezen en de groei van de kredietverlening. Het concern verwacht de solvabiliteit als ook de liquiditeit op peil te kunnen houden. Daarnaast ziet Rabobank pas in 2010 een mogelijk herstel van de wereldeconomie.

Waar Rabobank eerder nog streefde naar een jaarlijkse groei van de nettowinst van 12%, gaat het nu nog uit van 10%. Volgens de bank is de verlaging het gevolg van risicomijdend gedrag van Rabobank International, de internationale zakenbank van de Rabobank. Rabobank heeft de activiteiten van Rabobank International gewijzigd om zodoende een lager risicoprofiel te realiseren. Lagere risico’s leiden echter tot lagere rendementen. Rabobank International is het wholesalebankbedrijf en het internationale retailbankbedrijf van Rabobank. Het onderdeel richt zich vooral op de food & agrisector. Wereldwijd werken hier 15.000 vaste medewerkers.

Snoeien
Ook de Rabobank gaat snoeien in zijn arbeidsbestand. Het concern wil op termijn enkele duizenden banen schrappen. De arbeidsplaatsen zullen via natuurlijk verloop verdwijnen en door minder personeel in te huren. De reorganisatie is een vervolg van het programma dat in 2007 werd aangekondigd, waarbij meer nadruk komt te liggen op internetdienstverlening. Hierdoor zijn bijvoorbeeld minder baliemedewerkers nodig. Momenteel zijn er ruim 60.000 mensen werkzaam bij de Rabobank. Het concern verwacht dat de eerste banen pas in 2010 zullen verdwijnen.