Robeco Lux-o-rente sterk

Het momenteel grootste fonds van de Robeco Groep, Lux-o-rente, is gewoonweg een mooi staatsobligatiefonds. Hoewel er wat econometristen aan het beheer van het fonds te pas komen, is de aanpak van het fonds simpel maar effectief en zeker niet standaard.

De basis van het fonds bestaat uit een marktportefeuille van wereldwijd staatspapier van ongeveer 60 posities die zo goed mogelijk de benchmark van het fonds - de JPM Governement Bond Index - weerspiegelt.

Extra rendement genereert het fonds door te anticiperen op renteveranderingen die worden voorspeld door een model dat het fonds al twaalf jaar succesvol gebruikt. Het model voorspelt iedere week voor de drie regio's eurozone, Japan en de VS of de rente stijgt of daalt. In elk van de drie regio's wordt afzonderlijk een flinke positie genomen (duration) bij een verwachte rentedaling, of een flink lagere rentegevoeligheid bij een verwachte stijging. Het vertrouwen in het model is zo groot dat fondsmanager Kommer van Trigt de uitkomsten, die sterk kunnen variëren van maand tot maand, altijd implementeert.

Als input neemt het model acht marktvariabelen gebaseerd op fundamentele economische redenatie en technische factoren. Het succes van dit model staat of valt bij de kwaliteiten en kennis van de mensen die het model hebben ontworpen en onderhouden. De vastrentende afdeling van Robeco loopt als een goed geoliede machine en kent door de jaren heen weinig afhakers. Fondsmanager Kommer Van Trigt is is hoofd van het "rates" team en initieert veranderingen in het model dat door twee ervaren kwantitatief onderzoekers wordt ondersteund. Deze "quants" hebben zich gespecialiseerd in rentemodellen. De basis structuur van het fonds is ongewijzigd gelaten maar het model wordt wel onderhouden door variabelen te wijzigen of toe te voegen.

De resultaten van het model zijn verrassend goed door de jaren heen. Er zijn jaren dat Lux-o-rente het moeilijk heeft, maar over langere perioden is er een flinke en vrij consistente outperformance. Zelfs tijdens marktomslagen is de voorspelkracht van het model acceptabel.

Het fonds is er in verschillende fondsklassen met verschillende valuta. Kenmerkend voor de verschillende klassen is dat valutarisico volledig wordt afgedekt. Beleggers lopen dus geen valutarisico.

Lux-o-rente is beslist een goed obligatiefonds, maar is net niet perfect. De prestaties van het fonds zijn goed, maar gaan gepaard met een wat bovengemiddeld risico. Het feit dat de kosten van dit grote fonds gemiddeld zijn, maakt dat het net geen Elite-fonds is. Het is beslist wel Superior en een van de betere obligatiefondsen op de markt.

Freddy van Mulligen is hoofd research van Morningstar Nederland. Hij waardeert uw commentaar, maar kan geen specifieke adviezen over fondsen of portefeuilles geven. Auteurs kunt u bereiken via de Analisten feedback.