Bos wil beperking bonussen

Minister van Financiën Wouter Bos werkt momenteel aan maatregelen om de bonussen die worden uitgekeerd bij financiële instellingen aan te pakken. De minister heeft een brief aan de Tweede Kamer verstuurd waarin hij zijn ideeën verder toelicht.

Plafond
De minister van Financiën Wouter Bos wil binnenkort met de concern om de tafel gaan zitten om afspraken te dit zijn gemaakt over bonussen voor dit jaar ongedaan te maken en te verijdelen dat ze daadwerkelijk worden uitgekeerd. Dit zei Bos voorafgaand aan het coalitieoverleg tussen CDA, PvdA en Christinunie waarin gesproken zal worden over hoe de crisis aangepakt dient te worden.

Aan een brief aan de Tweede Kamer stelde de minister dat niet alleen de topbestuurders van financiële instellingen welke overheidssteun hebben verkregen afzien van bonussen, maar dat ook het senior management geen bonus krijgt voor de periode die met terugwerkende kracht begint op 1 januari van dit jaar. Ook wil Bos dat er geen variabele bonussen meer worden toegekend die niet zijn vastgelegd in de cao. Volgens de minister zijn dergelijke beloningen ongepast en mede daarom wil hij dat bedrijven die overheidssteun ontvangen de variabele beloningen naar nul verlagen, als dat al niet is vastgelegd in de cao. Daarnaast wil de minister de vertrekregelingen van het senior management bij nieuwe steun aan een maximum stellen van één vast jaarsalaris.

Over ruim een week zit Bos aan tafel met de top van de financiële sector om te proberen tot het komen van een herenakkoord over nieuwe bonusafspraken. Bos hoopt dat hij een radicale ommekeer te weeg kan brengen omtrent de variabele beloningen. Mocht dit geen succes hebben zal de minister gaan analyseren wat er wettelijk danwel fiscaal mogelijk is om deze matigingen alsnog af te dwingen. Hierbij zal de minister met een schuin oog kijken naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten op dit gebied.