Fransen gaan later met pensioen; Sarkozy verhoogt belastingen op hoogste inkomens

In een poging om het tekort in de Franse pensioenkassen terug te dringen gaan de Fransen vanaf 2018 twee jaar langer werken alvorens ze met pensioen kunnen gaan. De pensioengerechtigde leeftijd wordt dan opgetrokken van 60 naar 62 jaar. Het Franse pensioenfonds stevent dit jaar af op een recordtekort van 30 miljard euro. Er komen ook bijkomende belastingen voor de rijken.

'Geen enkele politieke partij wil aan sociale verworvenheden raken omdat dit soort hervormingen zelden de stemmen oplevert die nodig zijn om aan de macht te blijven, maar de maatregel is noodzakelijk om te vermijden dat het land in een spiraal van onbeheersbare schulden terechtkomt,' zei de Franse president Nicolas Sarkozy, die hoopt dat twijfelende investeerders nu zullen begrijpen dat het hem menens is en dat Frankrijk ten allen prijze zijn AAA-kredietbeoordeling zal verdedigen.

Minister van Werkgelegenheid Eric Woerth zei dat langer werken onvermijdelijk is geworden. Toch behoudt Frankrijk nog altijd een van de vroegste pensioengerechtigde leeftijden in de ontwikkelde wereld. De hervormingen worden in september aan het parlement voorgelegd. Vakbonden hebben al massale protesten aangekondigd.

De belastingverhoging voor de hogere inkomens, van 40 naar 41 procent, is een koerswending voor Sarkozy, omdat de lasten voor deze groep hierdoor boven de 50 procent kunnen komen. Sarkozy had zich totnogtoe weigerachtig getoond om dat plafond aan te tasten. Voor alle huishoudens met een jaarinkomen van meer dan 70.000 euro, stijgt de belasting.

Express.be