Aandelen: nog steeds goedkoop?

Kijkend naar de Europese schuldenproblematiek en de dalende aandelenkoersen van de laatste maanden lijkt er weinig ruimte voor optimisme. Maar ondanks dat van economische groei in Europa amper sprake is, groeien economieën in andere delen van de wereld juist in hoog tempo. Zijn de recente koersdalingen dan wellicht juist een aantrekkelijke koopgelegenheid? Wij denken van wel...

Sterk herstel wereldeconomie
Ondanks de kwakkelende economie in Europa herstelt de wereldeconomie zich voorspoedig. Met name in Amerika, maar bovenal ook in de opkomende markten is het economische herstel sterk. Zo bleek onlangs bijvoorbeeld nog dat de Chinese export in mei vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met maar liefst 48,5% gestegen is.

In vele opkomende markten is het niet het stroperige herstel zoals we dat in Europa kennen waarvoor gevreesd wordt, maar vreest men juist voor economische oververhitting. De recente aankondiging van China dat zij haar munt, de Yuan, gaat opwaarderen is te zien als een van de maatregelen die China neemt om oververhitting te voorkomen. Een duurdere munt remt de export immers af en verkleint daardoor de kans op geïmporteerde inflatie.

Vanwege de sterke groei van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) worden deze landen voor veel grote Westerse bedrijven steeds aantrekkelijkere afzetmarkten. Een factor om als belegger rekening mee te houden. Wijzelf spelen hier op in middels beleggingen in grote Westerse multinationals met sterke competitieve posities waarvan de waarderingen opvallend genoeg nog altijd aan de lage kant zijn.

Wellicht aardig om te weten: nog maar 15 jaar geleden (in 1995) maakten de BRIC-landen samen slechts 7% van de wereldeconomie uit. Vandaag de dag is dit aandeel met 15% al meer dan verdubbeld. Maar anders dan wel eens in de media gesuggereerd gaat deze groei niet ten koste van Amerika: 15 jaar geleden had de Amerikaanse economie een omvang van 25% van de wereldeconomie, en dat is nu nog steeds zo. Het zijn vooral Europa (van 25 naar 21%) en in het bijzonder ook Japan (van 18 naar 9%) die hun aandeel in de wereldeconomie steeds verder zien slinken.

Volop cash langs de zijlijn
Veel beursgenoteerde bedrijven beschikken momenteel over enorme cashvoorraden. Opgebouwd door de laatste jaren op alle mogelijke kostenposten te bezuinigen en investeringen waar mogelijk uit te stellen. In een economie die zich hersteld mag verwacht worden dat deze overvloedige cashvoorraden aangewend gaan worden voor het doen van investeringen of overnames, of aan de aandeelhouders zullen worden teruggegeven door inkoop van eigen aandelen of uitkering van dividend. Alternatieven die voor beleggers stuk-voor-stuk gunstig zijn.

Maar ook heel wat beleggers - van institutionele partijen tot massa's kleine particuliere beleggers - houden momenteel flinke cashreserves aan. Cashmiddelen die amper rendement opleveren. Het is dan ook niet de vraag of, maar simpelweg wanneer, een deel van dit geld zich richting de aandelenmarkt zal gaan begeven.

Waarderingen
Hoe het dan zit met de waarderingen van aandelen? Die steken ten opzichte van alle alternatieven nog altijd gunstig af. Voor komend jaar wordt voor de brede Amerikaanse beursindex S&P 500 een winst van US $ 94 per aandeel verwacht. Daarmee zou het winstrecord uit 2007 overtroffen worden.

En in het verleden werd gemiddeld circa 15 keer de verwachte winst voor de S&P 500 betaald. Vanwege het economische herstel dat zich naar verwachting de komende jaren verder doorzet lijkt een hoger dan gemiddelde winstgroei ons zelf heel reëel. Dat zou een wat hoger dan gemiddelde waardering rechtvaardigen. En eveneens de momenteel lage rente- en inflatieniveaus maken een hoger dan gemiddelde waardering goed verdedigbaar.

Maar zelfs wanneer we gewoon uitgaan van de historisch gemiddelde waardering van 15 keer de verwachte winst (US $ 94) impliceert dit een koersniveau voor de S&P 500 van 1410 punten. Dat is ongeveer 30% boven het huidige koersniveau. Ondanks de koersdalingen van de afgelopen maanden - en ondanks het feit dat aandelen dit jaar nog vrijwel helemaal geen rendement hebben opgeleverd - beschouwen wij aandelen momenteel zelf nog altijd als de meest aantrekkelijke beleggingscategorie.

Een vriendelijke groet,
Hendrik Oude Nijhuis