Miskende waardekansen in de opkomende markten

Door Ernest Yeung, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Emerging Markets Value Equity Fund

Bij de opkomende markten denken de meeste beleggers allereerst aan snel stijgende groeiaandelen zoals de Aziatische technologiereuzen Tencent en Alibaba.

Door de grote vraag van beleggers naar deze groeinamen zijn de waarderingen in sommige sectoren van de “nieuwe economie”– zoals technologie – tot recordhoogtes gestegen. Nooit eerder liep de waardeontwikkeling van aandelen uit de “nieuwe economie” en de traditionele “waardesectoren” – zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en industriebedrijven – zo ver uiteen.

Het gevolg is dat aandelen uit de “oude economie” niet meer in trek en vaak ondergewaardeerd zijn. Om daar verandering in te brengen is een structurele verbetering van het macro-economische klimaat nodig, aangezien deze waarde-aandelen vaak sterk afhankelijk zijn van groei in eigen land. En dat is precies wat we momenteel in veel opkomende economieën zien.

Macro-economisch klimaat trekt eindelijk aan

Een omslag in het macro-economische momentum kost meestal veel tijd, vooral in de opkomende markten waar de economie zich nog maar net hersteld heeft van een jarenlange inzinking.

Brazilië bijvoorbeeld krabbelt eindelijk op uit de zwaarste recessie die het ooit heeft gekend, met hoge werkloosheid, dalende lonen en een hoge deflatie. Het land is de crisis echter goed te boven gekomen en de prijzen en lonen zijn naar beneden aangepast, wat de basis voor het huidige herstel heeft gelegd.

In Rusland blijft de politiek een onzekere factor, maar is de inflatie onder controle en vertoont de binnenlandse economie tekenen van herstel. Verder zijn de terugbetalingen aan minderheidsaandeelhouders, in de vorm van dividend, de afgelopen vijf jaar drastisch verbeterd – Russische aandelen bieden nu het hoogste dividendrendement ooit.

Powerhouse China boekt goede vooruitgang met de structurele hervorming aan de aanbodzijde. De geloofwaardigheid van de beleidsmaatregelen van de Chinese autoriteiten is de laatste vijf jaar ook verbeterd.

Ook zijn de meeste opkomende economieën, dankzij een verbetering van hun lopende rekening en toegenomen deviezenreserves, nu beter dan voorheen bestand tegen de gevolgen van verdere renteverhogingen in de VS.

Bedrijven passen zich aan

Niet alleen het macro-economische beeld, maar ook de cultuur in het bedrijfsleven is aanzienlijk verbeterd. In de jaren van hoogconjunctuur gaven te veel bedrijven handenvol geld uit en lieten de margediscipline varen, verblind als ze waren door stijgende omzetten.

Deze spilzucht resulteerde in overaanbod op een verzadigde markt, te grote voorraden, overcapaciteit en uiteindelijk dalende prijzen en krimpende marges. Pas vanaf 2011, toen de economische groei inzakte, werden de gevolgen van dit gedrag zichtbaar. Inmiddels hebben de managementteams het roer omgegooid en zich aan de nieuwe economische realiteit aangepast.

Profiteren van het kerende tij

Ondanks het aantrekkende macrobeeld blijven de verwachtingen van de beleggers voor de opkomende markten ongelooflijk laag. De waarderingen van veel aantrekkelijke waarde-aandelen berusten nog op een omzet- of winstgroei die aanzienlijk lager is dan wat volgens onze verwachting in 2018 en daarna waarschijnlijk is.

Een goed voorbeeld van een land dat aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden biedt, is Zuid-Afrika waar wij begin 2017 begonnen te beleggen. Na een langdurige economische malaise wees onze aanvankelijke these op een cyclisch herstel in de loop van 2018 – ondersteund door de lage waarderingen van binnenlands georiënteerde bedrijven.

De politieke omwenteling in december, toen president Jacob Zuma plaats moest maken voor Cyril Ramaphosa, was een aangename verassing en geeft de vooruitzichten voor Zuid-Afrika een extra impuls. Met Ramaphosa – een voormalig vakbondsleider en nu een zeer succesvolle en rijke zakenman – aan het roer verwachten wij stevige maatregelen om de corruptie aan te pakken en de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

Ook elders in de opkomende wereld zijn onjuist geprijsde waarde-kansen te vinden, vooral in China. Hoewel ‘s werelds op een na grootste economie nog met tal van structurele problemen kampt, staat het land er aanzienlijk beter voor dan ooit eerder in de afgelopen vijf jaar.

Wij hebben vertrouwen in de hervorming van de Chinese economie en hebben belegd in Chinese aandelen die gericht zijn op de binnenlandse markt, zoals de banken ICBC en Agricultural Bank of China, en verzekeraar PICC Property & Casualty. Ook zijn we optimistisch over de sectoren bouwmaterialen, industrie en zakelijke dienstverlening.

Hoewel de trends voor langetermijngroei, demografie en consumptie in de opkomende markten onverminderd positief zijn – en veel beter dan die voor de ontwikkelde wereld – blijven beleggers sceptisch. Voor zover ze in opkomende markten beleggen, zijn ze vaak oververtegenwoordigd in groeisectoren zoals technologie. Er zijn echter tal van onjuist geprijsde aandelen uit de oude economie te vinden, waar het gros van de beleggers geen oog voor heeft. Dat maakt ze naar onze mening juist aantrekkelijk.