46 Amerikaanse staten staan voor 'Griekse crisis'

Nadat het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) drie kwartalen op rij steeg, leken de VS zich uit de gevarenzone te hebben gewerkt. Doch de financiële situatie in de staten Californië, Arizona, Illinois, New Jersey, New York is dermate zorgwekkend, dat voor een ‘Griekenland-scenario’ mag worden gevreesd. Dat meldt het persagenstschap Bloomberg .

Californië is er het ergst aan toe. In de staatskas gaapt een gat van 19 miljard dollar. Volgens het in Washington gevestigde onderzoekscentrum Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), loopt het gezamenlijk begrotingstekort van 46 staten op tot 112 miljard dollar. De totale overheidsuitgaven van de VS in de verschillende staten bedragen 12% van het Amerikaanse bbp.

Indien de centrale regering in Washington de staten niet ter hulp schiet, worden bijkomende besparingen en jobverlies onontkoombaar, zegt Dean Baker van het CBPP. Net als Spanje en Griekenland zullen de staten hun uitgaven moeten reduceren en belastingen verhogen.

Hoewel het Griekse scenaio overdreven mag klinken, wordt duidelijk dat de financiële situatie van de Amerikaanse staten snel om een oplossing vraagt, omdat het steunpakket van 787 miljard dollar dat in januari van 2009 werd goedgekeurd tegen januari 2011 zal zijn opgedroogd. Ongeacht de vorm van het herstel zijn er duidelijk onvoldoende belastingsinkomsten om de finnaciële situatie van de staten te normaliseren. In de meeste gevallen komen ze niet eens in de buurt. Sommige staten moeten het sinds eind 2008 met 40% minder inkomsten uit vastgoedbelasting en verkoopstaksen doen.

De Financial Times geeft het voorbeeld van de stad Maywood in het zuiden van Californië. Nadat de stadskas leeg bleek, werd beslist om alle ambtenaren te ontslaan en de politie te ontmantelen. Deze diensten worden voortaan uitbesteed in een poging de kapitaalkosten te verlagen.
‘De smeerolie voor onze samenleving wordt ons ontnomen, de vernietiging van het sociaal weefsel van onze maatschappij is ingezet,‘ aldus Sam Olivio van de California Contract Cities Association.

Express.be