Japanse detailhandelsomzet gekelderd

Uit een rapport van de ING waarin de detailhandelsomzet van Japan werd geanalyseerd concluderen de analisten dat deze in de maand mei flink teleurstelden. Onder andere aflopende stimuleringsacties van de overheid worden hiervan als oorzaak aangewezen.

Detailhandel lager
De detailhandelsomzet in Japan heeft in de maand mei teleurstellende resultaten laten zien. Maand op maand nam het met 2% af, terwijl de daling uitkwam op 4%. Uit deze cijfers is op te maken dat het economisch herstel in de afgelopen maanden nog moeizaam verloopt aldus de analisten van ING. De ingrepen van de Japanse overheid om de consumptie weer aan te wakkeren hebben in de afgelopen maanden zijn vruchten afgeworpen in de afgelopen maanden.

Japan zag een flinke stijging in verkoop van motorvoertuigen en witgoed de afgelopen maanden. Doordat dergelijke producten niet op maandbasis worden afgenomen daalde de omzet van de maand mei duidelijk ten opzichte van de maanden daarvoor, wat zwaar woog op de totale omzet uit de retail branche.

Subsidiemaatregelen verlengd
Door een regeling van de overheid komen kopers in aanmerking voor een belastingsubsidie die kan oplopen tot 2800 dollar. Wanneer er geen voertuig wordt ingeleverd bedraagt de subsidie slechts 1130 dollar. Japanse wetgevers hebben de einddatum van deze regeling op geschroefd naar eind september in plaats van eind maart van dit jaar. Tot aan mei waren de verkoopcijfers uit de detailhandel een van de bullish indicatoren voor een herstel van de uitgaven van consumenten. Onafhankelijke analisten stellen dat de consumptie binnen de detailhandel in het eerste kwartaal onderschat is, maar stellen ook dat deze in mei juist zijn overschat.

De omzet in de detailhandel is op weg om een kwartaal-op-kwartaal groei te laten zien van 1% in het tweede kwartaal van dit jaar, zo verwachten de analisten. In reële termen steeg de detailhandel omzet in het eerste kwartaal met 2,7%. De komende week zal er een reeks economische cijfers worden gepubliceerd waarin de arbeidsgelegenheid, huishoudinkomens en de conditie van ondernemingen zal worden gepeild.