Ontsnappen aan BTW-verhoging ondenkbaar voor Europese landen

De Franse schrijver en econoom Alain Minc, een van de naaste adviseurs van president Nicolas Sarkozy, ziet niet in hoe de Europese landen een BTW-verhoging zullen kunnen omzeilen. Hij sprak in dat verband op de Franse nieuwszender France Info over een collectieve verhoging van de BTW met 2%.

'We moeten de begrotingstekorten terugbrengen tot 3%. Vroeg of laat komt er een gemeenschappelijk akkoord van de 27 landen om de BTW in alle landen van Europa met 2% te verhogen,' aldus Minc.

Minc verdedigde de besparingsprogramma's van de Europese overheden, ondanks de vraagtekens die de Amerikaanse president Obama bij deze maatregelen stelde. 'Ik begrijp dat Obama zich zorgen maakt omdat een verdere depreciatie van de euro enkel de Amerikaanse export zal doen dalen. Maar ik kan u verzekeren dat de markten zich vroeg of laat van de eurozone zullen afwenden om de VS in het vizier te nemen. Obama zal dan enkel kunnen doen wat wij al gedaan hebben. Obama beseft dat de situatie in de VS veel ernstiger is dan die van de eurozone, met een begrotingstekort dat dubbel zo hoog is en een hogere schuldengraad zowel bij de overheid als in de privé.'

Express.be