Vraag naar microkredieten in België flink gestegen

Het voorbije jaar werden in België 557 microkredieten goedgekeurd. Dat is een stijging met 69 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de sociale kredietinstellingen Hefboom en Crédal en Dexia Foundation. Het totaalbedrag steeg met 91 procent tot 2,65 miljoen euro. Het aantal aanvragen kende echter een snellere stijging dan het aantal goedgekeurde dossiers.

Crédal stelt dat een aantal aanvragers immers naar een microkrediet probeerden te grijpen om uit de problemen te komen, waarop de dossiers moesten worden afgewezen. Het groeiend aantal aanvragen wordt geweten aan de grotere naambekendheid en de uitrol van nieuwe producten, maar ook aan de economische crisis, waardoor een aantal mensen onder meer voor de oprichting van een onderneming voor een lening niet langer meer bij een bank terecht konden.

Express.be