6 redenen om positief te zijn

Ondanks de algehele somberheid van dit moment en het feit dat de meeste aandelenbeurzen dit jaar nog in de rode cijfers noteren, zien wij de komende jaren zelf redelijk optimistisch tegemoet. Hieronder zes redenen waarom enig optimisme wellicht niet geheel misplaatst is...

Reden 1: Aandelen stijgen op termijn
Misschien wat flauw, maar op termijn neemt de waarde van een goed gespreide aandelenportefeuille simpelweg toe. Gemiddeld een procent of 7 per jaar. Op langere termijn zijn aandelen dan ook de best denkbare beleggingscategorie.

Toegegeven, op korte termijn kunnen aandelen flink in koers fluctueren. En dalen ze soms ook fors. Maar wie speculeert op koersdalingen heeft in ieder geval op termijn de kansen tegen zich.

Reden 2: Waarderingen zijn aantrekkelijk
Sterk oplopende winsten bij bedrijven enerzijds en wat lagere koersniveaus anderzijds zorgen ervoor dat de waarderingniveaus van aandelen fors zijn gedaald. Inmiddels liggen de koers/winst-verhoudingen bij heel wat kwaliteitsbedrijven op niveaus die we sinds de jaren '70 niet meer hebben gezien.

Enkele voorbeelden? Voor Exxon Mobil geldt een waardering van 8,5 keer de winst voor komend jaar. En voor Microsoft en Wal-Mart Stores gelden waarderingen van respectievelijk 10,5 en 11,1 keer de winst. De waarderingen van kwaliteitsbedrijven als deze zullen niet altijd maar blijven dalen.

Reden 3: Herstel wereldeconomie zet zich door
Het herstel van de wereldeconomie zet zich gewoon door. Afgelopen week nog maakte het IMF bekend haar groeiramingen voor de wereldeconomie op te hogen van 4,2 naar 4,6%. En voor volgend jaar wordt met 4,3% opnieuw een mooie groei verwacht.

Voor de Verenigde Staten wordt nu uitgegaan van 3,3% (was 3,1%) groei, voor China wordt gerekend op 10,5% (was 10%) en voor India wordt voor dit jaar uitgegaan van een groei van 9,4% (was 8,6%). De ongewijzigde verwachting van 1% economische groei voor Europa steekt hier overigens wat mager bij af.

Reden 4: Alternatieven relatief duur
Voor 's werelds belangrijkste beursindex, de Amerikaanse S&P 500, geldt dat de Earnings Yield nu zo'n 8% bedraagt. De Earnings Yield kunt u voor het gemak vergelijken met het omgekeerde van de koers/winst-verhouding.

Ter vergelijking: op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar ontvangen beleggers momenteel een rendement van 3%. Het verschil tussen beide van 5% is uitzonderlijk groot en geeft aan hoe risico-avers beleggers momenteel zijn.

Maar wanneer andere beleggers aandelen massaal links laten liggen is dat vaak, op termijn bezien, een aantrekkelijk moment om zelf wel aandelen aan te schaffen. Wanneer in het verleden de risicopremie op aandelen 5% bedroeg, kwam het rendement in de volgende 12 maanden gemiddeld uit op 26,7%. Rendementen uit het verleden bieden uiteraard geen garantie, maar toch...

Reden 5: Bergen met cash...
Op het risico af wat in herhaling te vervallen vergeleken met wat we al eerder gesteld hebben geldt dat zowel bedrijven als beleggers momenteel over enorme cashposities beschikken.

Mogelijkheden voor bedrijven: investeringen, het doen van overnames, de inkoop van eigen aandelen of het uitkeren van dividend. Stuk-voor-stuk zijn dit alternatieven die voor aandeelhouders gunstig uitpakken.

Maar ook beleggers zelf, met de koersdalingen van de afgelopen jaren nog vers in het geheugen, houden momenteel enorme cashreserves aan. Nog altijd hebben zij de weg naar de aandelenmarkt niet teruggevonden. De sterke risicoaversie blijkt ook uit de uiterst lage rentevergoedingen die beleggers momenteel blijkbaar accepteren van Amerikaanse, Duitse of Nederlandse staatsobligaties.

Wellicht aardig om te weten: de Nederlandse staatschuld bedraagt circa EUR 380 miljard. Elke tiende procent minder rente die beleggers bereid zijn te accepteren scheelt de Nederlandse overheid zo'n EUR 380 miljoen aan rentelasten per jaar. Maar omgekeerd geldt dit natuurlijk ook.

Reden 6: Systeem van de vrije markt
De achterliggende verklaring voor de steeds hogere welvaart en op termijn stijgende aandelenkoersen is het systeem van de vrije markt. In de woorden van Warren Buffett is het dit systeem dat het menselijk potentieel 'gestimuleerd en ontketend' heeft. En Buffett noch wijzelf zien geen enkele aanwijzing die er op duidt dat dit menselijk potentieel reeds ten volle is benut.

Ten tijde van zijn aandeelhoudersvergadering begin mei stelde Buffett dat vanwege het systeem van de vrije markt toekomstige generaties in betere omstandigheden zullen leven dan in het verleden ooit het geval is geweest. Hij stelt: "Wanneer ikzelf in de geschiedenis een moment van geboorte zou mogen uitkiezen, dan zou mijn keuze zonder enige twijfel vandaag zijn."

Ondanks de somberheid onder beleggers over de ontwikkelingen op de aandelenmarkten lijkt de actuele uitgangssituatie helemaal niet zo onaantrekkelijk te zijn. Pas wanneer algeheel optimisme hoogtij viert is het verstandig om als belegger voorzichtiger te worden. Maar zover is het nu nog lang niet.

Een vriendelijke groet,
Hendrik Oude Nijhuis

http://www.warrenbuffett.nl