Het actuele getal: EUR 347 miljard

Nederlandse Special Purpose Vehicles (SPV’s) die zich bezighouden met securitisaties hadden aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 EUR 347 miljard aan schuldpapier uitstaan (zie grafiek).

Bij securitisaties worden leningen (of kredietrisico’s) gebundeld en doorverkocht aan SPV’s, die ter financiering daarvan schuldpapier (zoals ‘asset-backed’ en ‘mortgage-backed securities’) uitgeven dat wordt gedekt door deze leningen. Door de kredietcrisis kwam de openbare securitisatiemarkt in het najaar van 2007 tot stil stand, omdat beleggers geen belangstelling meer hadden voor deze effecten. Wel werd er sindsdien veel gesecuritiseerd voor liquiditeitsdoeleinden.

Banken kochten daarbij de door SPV’s uitgegeven effecten grotendeels zelf om het als onderpand te kunnen gebruiken voor leningen van het Eurosysteem. Vanaf het vierde kwartaal van 2009 trad enig herstel op en werd weer schuldpapier van SPV’s, voor het merendeel gedekt door woninghypotheken, aan beleggers verkocht.
Uitgegeven schuldpapier door Nederlandse SPV's


In het eerste kwartaal van 2010 emitteerden Nederlandse SPV’s bruto voor EUR 40 miljard aan nieuwe schuldbewijzen. Het grootste deel van de uitgegeven effecten diende echter ter vervanging van eerder uitgegeven schuldpapier. Dat had vooral te maken met herstructureringen. Zo is een aantal bestaande SPV’s vanuit efficiency-overwegingen samengevoegd, waarbij schuldpapier door de nieuwe SPV’s werd uitgegeven en dat van de bestaande SPV’s afgelost.

Ook zijn eerder uitgegeven schuldbewijzen (die dienden voor onderpandcreatie) vervangen door nieuwe effecten, die zijn verkocht aan beleggers. Naast deze specifieke aflossingen werd ook nog een omvangrijk securitisatieprogramma beëindigd. Door al deze aflossingen namen de uitstaande effecten van Nederlandse SPV’s in het eerste kwartaal van 2010 netto slechts toe met EUR 3 miljard (zie grafiek).