Economen moeten modellen bouwen om crises te voorzien

De modellen waarop economen bouwen gaan er van uit dat de markt altijd op zoek is naar evenwicht. Dergelijke modellen zijn niet in staat om crises te voorzien. Een van die modellen heet `dynamic stochastic general equilibrium`. Dit model wordt gebruikt door onder meer de Federal Reserve en andere centrale banken.

In crisis minder waarde
Onder normale omstandigheden is het model in staat om bevredigende prestaties te leveren. In tijden van crisis is het model minder waardevol, aangezien het evenwicht (equilibrium) ontbreekt op basis waarvan de berekeningen plaatsvinden. Een ander type model genaamd `agent-based models` (abms) kan uitkomst bieden.

Feedback mechanismes
Abms is gebaseerd op een bottom-up visie en tracht de interactie tussen spelers (agents) te voorspellen. Tevens houdt abms rekening met grote fluctuaties en crises. In abms zijn `feedback mechanisms` opgenomen, zodat ook kleine oorzaken met potentieel grote gevolgen worden geanalyseerd.

De modellen die volgens abms worden opgesteld steunen op zeer grote hoeveelheden data. De financiële sector moet te werk gaan zoals seismologen. Ook zij kunnen niet elke aardbeving precies voorspellen, maar blijven methodieken ontwikkelen voor het inschatten van gevaren.

Express.be