Chinese jongeren denken zelfs niet meer aan sparen

Jonge Chinese consumenten zijn bijzonder optimistisch over hun toekomstvooruitzichten. Dat heeft ertoe geleid dat het bestedingsniveau van deze categorie een belangrijke stijging heeft laten optekenen. Dat is de conclusie van een rapport van de China Market Research Group. Er wordt aan toegevoegd dat deze generatie de groeimotor is achter de stijgende bestedingen op de Chinese markt.

Shaun Rein, managing director van de China Market Research Group, merkt daarbij op dat Chinezen onder de dertig jaar er zelfs niet aan denken om te sparen. Dat vormt volgens de onderzoekers een schril contrast met de oudere Chinese consumenten, die proberen de helft van hun inkomen opzij te leggen.

Transformatie
Er wordt opgemerkt dat de Chinese markt fundamentele veranderingen vertoont. Shaun Rein wijst er daarbij onder meer op dat er op dit ogenblik in China inmiddels 200 miljoen kredietkaarten in omloop zijn. Vijf jaar geleden werden er slechts 13,5 miljoen kredietkaarten geteld. In het rapport wordt verder gesteld dat afgestudeerden in China ook bijzonder snel van baan veranderen op zoek naar een betere tewerkstelling. Opvallend is volgens het rapport dat de Chinese vrouwen vaak een beslissende rol blijken te spelen in de grote gezinsaankopen en ook vaak het grootste inkomen van het huishouden hebben.

Binnenlandse vraag op 36%
Inmiddels vertegenwoordigen Chinese consumenten officieel 36 procent van het bruto binnenlandse product, maar daarbij wordt volgens Rein de grijze markt genegeerd, waardoor de reële bijdrage op 50 procent tot 70 procent moet worden geschat. In het rapport wordt gesteld dat de Chinese consument ook gevoeliger is geworden voor de problematiek van voedselveiligheid, onder meer door het schandaal rond de verkoop van slechte babymelk.

Eenzelfde aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de producten, waardoor vooral luxeproducten van buitenlandse fabrikanten aan populariteit winnen. Rein wijst er ook op dat de consumptiegolf zich ook steeds verder verspreid naar de kleinere Chinese steden.

Express.be