Geen dilemma maar een trilemma voor de ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) is sinds half 2010 zijn monetaire beleid aan het normaliseren, en pleit voor een scheiding tussen hun beleid voor standaard en ongewone omstandigheden. Door het creëren van extra liquiditeit op de obligatiemarkten benadrukt de ECB dat zij het niveau van haar beleidsrente kan beïnvloeden”, aldus Ben Emons van Pacific Investment Management Company (Pimco), de grootste obligatiebelegger ter wereld, in zijn maandelijkse blik op centrale banken.

Inflatie
ben emonsVerwacht wordt dat de ECB de normalisatie van haar beleid doorzet en de effectieve beleidsrente weer tussen de deposito- en leenrente komt. De officiële beleidsrente kan significant worden beïnvloed door de inflatie, waarvoor de ECB een streefwaarde van 2% hanteert. In de periode 1999-2001 en in 2008 heeft de ECB de rente verhoogd wanneer de inflatie 1% tot 2% boven de streefwaarde uitkwam. Het omgekeerde gebeurde wanneer de inflatie zich beneden de streefwaarde bewoog. Gezien de huidige versnelde toename van de inflatie boven de streefwaarde, zou de ECB normaal gesproken een strakker monetair beleid voeren en de rente opvoeren. De wereldwijde financiële crisis dwingt de ECB echter ongewone maatregelen te nemen en de rente voorlopig nog niet te verhogen zo verwacht Pimco.

Obligatiemarkten in de EU periferie
De onzekerheid over de obligatiemarkten in landen in de periferie van de Europese Unie, stelt de ECB voor een dilemma. Enerzijds dient het de extra geboden liquiditeit te verkleinen in verband met de toenemende inflatie, anderzijds moet het steun bieden aan de instabiele obligatiemarkten die het doelwit zijn van speculanten. Alhoewel de inflatie dus stijgt boven de ECB streefwaarde, verwacht de markt pas in de tweede helft van 2011 of in het begin van 2012 de eerste renteverhogingen.

Europese stabiliteit
Stabiliteit op de obligatiemarkten wordt nog belangrijker met het uitgeven van het schuldpapier voor het pakket steunmaatregelen van 750 miljard euro, bekend onder EFSF (European Financial Stability Fund). Dit fonds zal landen als Griekenland en Ierland van financiën voorzien. Deze landen betalen een rente van ongeveer 7% terwijl de ECB streeft de obligaties tussen de 2,75% en de 3,00% in de markt te zetten zo stelt Pimco.

Trilemma
De ECB heeft op dit moment eigenlijk een trilemma: naast het feit dat zij de inflatie in toom dient te houden en de economische groei dient te stimuleren, zal zij nu dus ook de obligatiemarkten van de EU periferie moeten kalmeren. Deze drie doelen tegelijk verwezenlijken zal onmogelijk zijn, wat uiteindelijk zal leiden tot een lastige afweging. De ECB kan enerzijds de obligatieprijzen stabiliseren door het faciliteren van extra liquiditeit en het daarmee verder laten stijgen van de inflatie, of kan anderzijds een krapper monetair beleid voeren om inflatie te temperen met alle gevolgen van dien voor de obligatiemarkten in de EU periferie. De beschreven kwesties zullen het beleid van de ECB kenmerken in 2011 zo verwacht Pimco.