Anton van Nunen in directie Syntrus Achmea

Anton van Nunen is benoemd tot directeur Strategisch Pensioen Management (SPM) bij Syntrus Achmea. Dit onderdeel verzorgt fiduciair management voor pensioenfondsen, zoals de inrichting van de beleggingsportefeuilles.

anton van nunenVan Nunen (1950) was de afgelopen jaren strategisch adviseur van een groot aantal pensioenfondsen in Nederland. Voor die tijd vervulde hij directiefuncties bij onder meer de Rabobank en Interpolis. Ook was hij lange tijd als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Universiteit van Tilburg. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.