Online handelaars efficiënter in fraudemanagement

Online handelaars schroeven hun fraudemanagement op. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau CyberSource. Daarbij wordt opgemerkt dat het voorbije jaar in Noord-Amerika voor ongeveer 2,7 miljard dollar schade werd geleden door online fraude. Dat betekent een daling met 18 procent tegenover het jaar voordien, toen de schade ook al met 17,5 procent kon worden teruggebracht. Dat betekent volgens CyberSource dat impact online fraude tegenover het piekbedrag van 4 miljard dollar drie jaar geleden inmiddels al met 32,5 procent is teruggedrongen.

"Drie jaar geleden gaven retailers aan dat fraude hun online inkomsten met 1,4 procent hadden doen dalen," merkt CyberSource op. "Het jaar nadien was dat teruggezakt tot 1,2 procent en vorig jaar zou de fraude nog slechts 0,9 procent van de online inkomsten afgeroomd hebben. Nochtans zijn er aanwijzingen dat het aantal fraude-pogingen is toegenomen, zodat de efficiëntie-verbetering van de retailers wellicht nog groter is dan de cijfers uit het onderzoek laten uitschijnen."

De onderzoekers voegen er aan toe dat de grootste online handelaars niet onverwacht ook de grootste investeringen doen om online fraude op te sporen en te bestrijden. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat 52 procent van de ondervraagde online handelaars aangeeft dat ook de fraude zelf steeds specialistischer is geworden en moeilijker ontdekt kan worden. Bovendien staan investeringen in beveiligingstechnologie vaak onder druk door de beperkte budgetten.

Express.be