Beleggers moeten massaal naar sociale media

Sociale media lijken een goed platform om de beursprestaties van bedrijven te noteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van Arthur O'Connor, financieel expert en wetenschapper aan de Pace University in de Verenigde Staten. Bij het opvolgen van de populaire sociale mediamerken Nike , Starbucks en Coca-Cola gedurende een periode van tien maanden, kon volgens O'Connor een statistisch significante correlatie worden aangetoond tussen populariteit in de sociale media en de aandelenkoersen van de betrokken bedrijven.

"Arthur O'Connor merkt op dat het onderzoek aantoont dat de populariteit in sociale media een belangrijke indicator van de beursprestaties zou kunnen vormen," merkt het webmagazine Bizreport.com op. "De onderzoeker zegt er aan de hand van de populariteit van de drie betrokken bedrijven in geslaagd te zijn om hun dagelijkse beursprestaties over een periode van tien maanden op een betrouwbare manier te voorspellen." Er wordt aan toegevoegd dat de bedrijven duidelijk uiteenlopende evoluties lieten optekenen.

De onderzoeker stelt niet alleen een duidelijke correlatie te hebben kunnen constateren, maar uit de resultaten ook de toekomstige prestaties over een periode van tien tot dertig dagen te hebben kunnen afleiden. "Indien de resultaten bevestigd worden, zou het interessant zijn om de aandelen van Walmart, Viacom en Sony van naderbij te bestuderen, want rond die bedrijven werd de jongste tijd in sociale media een duidelijk groeiende activiteit opgetekend," merkt Bizreport.com nog op. De onderzoeker werkt aan een vervolg-onderzoek, waarbij een bredere waaier aandelen zal worden bestudeerd.

Express.be