Ook Franse staatsschulden torenhoog

De toestand van de Franse publieke financiën is het dirty little secret van de eurozone. Hoewel, het probleem is niet klein en zeker ook niet geheim, want in alle degelijke statistieken onmiddellijk afleesbaar, schrijft hoofdredacteur Johan Van Overtveldt in het Belgische blad Trends.

Frankrijk haalde geen decennia nog een evenwicht, laat staan een overschot op de jaarlijkse begroting. Tussen 1992 en 2011 kwam er dertien keer een deficit groter dan de fameuze 3 procent-norm op de tabellen. (...)

De Franse overheidsschuld zat eind 2007 nog op 70 procent van het bbp, eind dit jaar wordt er afgevlagd heel dicht bij de 100 procent. Uit alle berekeningen waar het bij ongewijzigd beleid naar toe gaat met de publieke financiën - de zogenaamde intergenerational accounting-berekeningen - komen alle Europese landen vrij belabberd uit, maar Frankrijk behoort steevast tot de absolute toppers in negatieve zin.

Uit berekeningen op basis van het cijfermateriaal tot 2004 van Jagadeesh Gokhale, een specialist en lid van het Amerikaanse Social Security Advisory Board, blijkt dat bij ongewijzigd beleid de Franse staatschuld op weg is naar 550 procent van het bbp. Duitsland landt in diezelfde berekening op 410 procent. België doet het met 300 procent helemaal niet 'slecht'. Op basis van de evolutie van de jongste jaren zegt Gokhale dat "iedereen verdere averij oploopt, maar Frankrijk zeker en vast nog veel meer dan bijvoorbeeld Duitsland".

Express.be