Yarden kiest Kempen Capital Management voor Fiduciair Vermogensbeheer

Uitvaartorganisatie Yarden heeft Kempen Capital Management (KCM) aangesteld als haar fiduciair beheerder. Yarden biedt uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting aan en telt bijna 1 miljoen leden. De organisatie heeft een belegd vermogen van circa EUR 700 miljoen.

“Yarden is in 2010 een tender voor het vermogensbeheer gestart”, zegt Jan-Willem van Holst, Directeur Verzekeringen van Yarden. “De belangrijke aandachtsgebieden daarbij waren onder meer kennis van de verzekeringsmarkt en Solvency II, risicobeheersing en een maatwerk beleggingsoplossing. Na een uitgebreid selectietraject waarbij Yarden is bijgestaan door Sprenkels & Verschuren is voor KCM als fiduciair manager gekozen”. Klaas de Boer, financieel directeur van Yarden noemt als additionele reden voor de keuze voor KCM: “Behalve de hiervoor genoemde aspecten was ook de culturele fit belangrijk. KCM bleek bereid en in staat om met Yarden mee te denken en vervolgens het gewenste maatwerk op beleggingsgebied te leveren.”

Maarten Roest, directeur institutionele relaties bij KCM, is blij met de keuze van Yarden voor zijn bedrijf. “KCM ziet een aanhoudende belangstelling voor complete beleggingsoplossingen vanuit verzekeraars en pensioenfondsen. Wij zijn verheugd dat wij deze dienstverlening kunnen en mogen leveren aan een groeiend aantal verzekeraars. Verzekeraars worden in belangrijke mate met eenzelfde problematiek geconfronteerd. Desondanks heeft iedere cliënt ook zijn eigen specifieke beleggingsvragen. Voor iedere verzekeraar moet dus maatwerk geleverd worden. Juist dat kunnen leveren van maatwerk is een van de belangrijke aspecten bij fiduciair beheer.”