'Grieken hebben recht op behoorlijk loon'

De EU moet Griekenland snel helpen met leningen tegen lage rente, stellen vakbonden verenigd in het Europese Verbond van Vakverenigingen (EVV) maandag in een noodresolutie aan de EU-ministers van Financiën.

Alleen zo worden werknemers in heel Europa behoed voor een stijgende werkloosheid, vindt de vakbeweging.

''Onze collega's in Griekenland verdienen net als wij een behoorlijk loon voor het werk dat ze doen en ook een mooie toekomst voor hun kleinkinderen'', zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius. ''Zij hebben de crisis tenslotte niet veroorzaakt.''

De vakbewegingen hekelen de eisen die Europa stelt voor de leningen. De grote privatiseringsslag die het mediterrane land moet maken, alsook de eis om cao's niet meer algemeen verbindend te verklaren, zijn volgens Jongerius onwerkbaar en onbehoorlijk.

ANP