'Nederland internationaal koploper overnames'

Nederland is internationaal koploper op het gebied van grensoverschrijdende fusies en overnames. Dit blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van adviesbureau Corporate Finance International ( CFI ).

Het onderzoek bevat een analyse van 250.000 transacties uit de periode 2005 tot en met 2010. Daaruit valt af te leiden dat Nederlandse bedrijven en investeerders meer dan de helft van al hun overnames in het buitenland doen.

Omgekeerd zijn internationale kopers in Nederland juist goed voor bijna de helft van alle fusies en overnames.

''De positie van Nederland op het gebied van grensoverschrijdende transacties is uniek. In Nederland is circa de helft van alle overnames internationaal van aard, terwijl wereldwijd slechts een kwart grensoverschrijdend is. Opvallend is ook dat wij Nederlanders buitenproportioneel veel buitenlandse bedrijven overnemen'', aldus voorzitter Roel ter Steeg van CFI .

Bedragen
Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal transacties in 2010 met 6 procent is gestegen. Daarmee ligt Nederland voor wat betreft het herstel in de fusie- en overnameactiviteiten ook voor op de rest van de wereld.

De investeringsbedragen in Nederland zijn het afgelopen jaar met 16 procent toegenomen. In Europa was er in 2010 sprake van een daling van gemiddeld 27 procent. Wereldwijd namen de investeringsbedragen vorig jaar gemiddeld met 4 procent af.

ANP