Rente, dollar, olie: linke soep

Volgens de analisten van AXA Investment Managers zal de groei in Amerika achterblijven als gevolg van steeds oplopende olieprijzen. Ook is er de vrees ontstaan van het risico van onevenwichtigheden, doordat opkomende economieën een steeds beter herstel laten zien.

De tegenvallers
De monetaire verkrapping in opkomende economieën is versneld vanwege een hogere geimporteerde inflatie en tevens is de appreciatie van valuta’s toegenomen. Toch heeft de binnenlandse vraag, die door overmatig bankkrediet is ondersteund, hier nog geen nadelige effecten van ondervonden, aldus AXA . De kredietvraag blijft aanhouden, al hoewel de reële rente het nulpunt nadert.

Emerging markets steeds liquider
Doordat opkomende economieën steeds gemakkelijker schuldpapier in harde valuta’s (dollar en yen) kunnen uitgeven, hebben de hogere liquiditeitskosten, door een hogere reserveverplichting, maar een beperkte invloed op deze economieën. China laat echter een ander beeld zien. In de Chinese banksector, waar steeds strengere kredietrestricties gelden, wordt de financiering van de productie voor 45% uit alternatieve bronnen (trusts, buitenbalansintrumenten en uitgifte van obligaties in het buitenland) behaald.

Volatiliteit blijft
Voor opkomende economieën is het moeilijk te veronderstellen om zonder het dichtdraaien van de geldkraan, een minder explosieve groei te laten zien, aldus Raphaël Gallardo van AXA . Dit geldt ook voor grondstoffen. Een door krediet opgedreven eindvraag, gecombineerd met knelpunten aan de aanbodzijde, de aanhoudende spanningen in Noord-Afrika, de zwakke dollar en de lage rente, zullen daarom voor spanningen op de markten blijven zorgen aldus Gallardo. Volgens Franz Wenzel van AXA zullen de maatregelen begin mei slechts een korte onderbreking zijn van de prijsstijgingen. Het is volgens AXA een simpele correctie op excessen in de markt voor olie en edelmetalen, versterkt door een zwakke periode van de euro.

VS
De Verenigde Staten heeft veel slecht nieuws te verwerken gehad van de ontwikkelde economieën. Maar ook het BBP in Amerika zelf heeft een tijdelijke terugval laten zien in het eerste kwartaal van 2011. Het nadelige consumentenvertrouwen is ontstaan doordat sinds februari de olieprijzen alsmaar stijgen. Wat verontrustender is voor de ecomische groei zijn de tegenvallende ISM-index voor de dienstensector en de oplopende werkloosheidsaanvragen aldus AXA .