Argwaan De Jager bij klachteninstituut Kifid

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) staat argwanend tegenover het instituut voor klachten van consumenten over financiële instellingen Kifid. De Jager zei dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat hij het instituut niet meer ''op zijn blauwe ogen'' kan geloven.

Aanleiding was een artikel in het Financieele Dagblad over de vorig jaar vertrokken ombudsman Jan Wolter Wabeke. Die zou op allerlei manieren zijn tegengewerkt door het bestuur en de directie van Kifid.

De Jager wilde daar inhoudelijk niet op reageren, maar stelde wel telkens dat hij ervoor zorgt dat zowel Kifid als de financiële ombudsman een 100 procent onafhankelijke positie, los van de banken en verzekeraars in Nederland, krijgt.

Opties
Hij onderzoekt daarvoor twee opties, waarvan het volledig losmaken van Kifid uit de boezem van de financiële sector de meest vergaande is. In de andere stelt De Jager eisen op voor de onafhankelijkheid van de ombudsman en van het bestuur van Kifid.

Dat moet dan bestaan uit mensen die niet werkzaam zijn in de financiële sector. Ook zal instemming van de minister nodig zijn voor benoemingen van bestuursleden.

Geschokt
Kamerleden waren geschokt over de berichtgeving in het Financieele Dagblad, waarin sprake was van expliciete tegenwerking van Wabeke door de directeur van Kifid en door het bestuur van het instituut.

''Een afschuwelijk zootje, machtspolitiek en gekonkel’’, stelde de PVV. De SP riep De Jager op Kifid gewoon volledig los te knippen van de sector. GroenLinks stelde dat Kifid bezig is ''de consument te marginaliseren’’.

Banken
De Nederlandse banken, vertegenwoordigd in het bestuur van Kifid, reageerden door te stellen dat ze zich inzetten voor onafhankelijke geschillenbeslechting.

Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, hebben ze al besloten zich samen met de verzekeraars en de tussenpersonen terug te trekken uit het Kifid-bestuur. Ze vinden een publiekrechtelijke status voor de Ombudsman ook bespreekbaar.

ANP