Slapend rijk worden met de Dow Divisor

Tijdens een seminar dinsdag 14 juni over de wetmatigheid van de crisis te Roosendaal heeft presentator Wim Grommen een rekenkundig model uitgelegd over de Dow Divisor en hoe je hiermee geld kunt verdienen zonder enig risico.



Dow Divisor

De Dow Jones Industrial Average is een index die bestaat uit de waarde van aandelen van 30 grote Amerikaanse bedrijven gedeeld door de zogenoemde Dow Divisor. Deze deler wordt periodiek aangepast omdat de noemer groter worde door splitsingen van aandelen. De waarde van de Dow Jones moet wel gelijk blijven en daardoor wordt de Dow Divisor lager.



Geschiedenis Dow Divisor

In 1896 heeft Charles Dow de Dow Jones geïntroduceerd die een gemiddelde waarde aangaf van de 12 spoorwegmaatschappijen die Amerika bezat. Deze is in de loop de tijd uitgegroeid door het ontstaan van nieuwe bedrijven. De Dow Jones werd steeds vaker herzien en er kwamen bedrijven bij en er gingen bedrijven uit de index. Ook door het splitsen van aandelen moesten er nieuwe berekeningen worden gemaakt.



Formule Dow Jones

De Dow Jones is tot 1929 (net voor de Grote Depressie) met de volgende formule aangegeven:

Dow Jones Index = (x1+x2+….+x20) / 20. Hierbij is x het aandeel en de deler van 20 is de Dow Divisor.



Slapend rijk worden

Wim Grommen heeft het volgende voorbeeld geïllustreerd:

Stel dat de Dow Jones index 100 punten bedraagt en dat er 10 bedrijven in de index zijn opgenomen met een aandeelwaarde van elk 100 dollar. De Dow Divisor moet dan 10 zijn:

DJ Index = (x1+x2+…+x10)/10 = 100 punten.

Of:

DJ Index = (100+100+…+100)/10 = 100 punten.

DJ Index = 1000 /10 = 100 punten.



Stel dat in het weekend aandeel 1 wordt gesplitst in 2 aandelen van 50. De Dow Jones moet maandag weer zijn waarde van 100 punten behouden. Hierdoor zal de Dow Divisor aangepast moeten worden van 10 naar 9,5.

DJ Index = (x1+x2+…+x10)/10 = 100 punten.

Of:

DJ Index = (50+100+…+100)/9,5 = 100 punten.

DJ Index = 950 /9,5 = 100 punten.



Stel dat de komende week alle 10 de aandelen stijgen in waarde met 100 dollar totaal.