China koopt niet langer Amerikaanse dollars

Het lijkt de Chinezen ernst met hun diversifiëring van de dollar naar andere globale munten. Volgens gegevens van de Standard Chartered Bank heeft China in de eerste vier maanden van dit jaar veel meer Europese obligaties gekocht dan Amerikaanse staatspapier. Van de 200 miljard dollar aan internationale reserves die China in de eerste vier maanden van dit jaar opbouwde werd ruim driekwart in niet-Amerikaanse waardepapieren geïnvesteerd.

Tussen december van 2007 en maart van dit jaar had China steeds opnieuw 60 tot 70% van zijn internationale reserves in dollars geïnvesteerd, voor een totale waarde van 3.044 miljard dollar. Maar in de eerste vier maanden van dit jaar vielen de investeringen in dollars terug tot zo'n 24% van de in die periode opgebouwde internationale reserves, of zo'n 46 miljard dollar op een totaal van 196 miljard dollar.

Er zijn geen aandudiingen dat China zijn bestaande internationale reserves reduceert en het land blijft, met een totaal van 1.611 miljard dollar aan Amerikaans waardepapier, veruit de belangrijkste Amerikaanse schuldeiser.

'Ofwel heeft China een manier gevonden om zijn aankopen te maskeren, ofwel koopt het meer riskante financiële producten die niet in maandelijkse data worden opgenomen,' aldus een analyst van de Standard Chartered Bank, 'maar de meest voor de hand liggende reden is dat China gewoon obligaties uit de eurozone aankoopt die vandaag interessante interesten opleveren.'

Express.be