Smartphones en tablets pijlers voor productie semiconductoren

De productie van semiconductoren zal nog het hele jaar hinder ondervinden van de impact van de aardbeving en tsunami die Japan tijdens de maand maart hebben getroffen. Dat blijkt uit een analyse van het onderzoeksbureau Gartner. Verwacht wordt dat de sector dit jaar wereldwijd een omzet zal realiseren van 315 miljard dollar. Dat betekent een groei met 5,1 procent tegenover vorig jaar.

Eerder had Gartner gewag gemaakt van een stijging met 6,2 procent. Gartner merkt op dat de gebeurtenissen in Japan de bevoorradingsketen van de sector heeft verstoord.

"De aardbeving en tsunami in Japan hebben duidelijk een impact gehad op de markt van de semiconductoren, maar toch is die invloed minder erg dan oorspronkelijk werd gevreesd," voert Peter Middleton, analist bij Gartner, aan tegenover het webmagazine eWeek. "Er werden immers een aantal inspanningen gedaan om te anticiperen op de onzekerheid en mogelijke tekorten en de bevoorrading te verzekeren. Onder meer werden extra bestellingen geplaatst, maar door de normalisering van de situatie zullen die voorraden weer afgebouwd worden en zal de markt een daling kennen."

De analisten zeggen dat de groei van de sector vooral gedragen zal worden door de stijgende populariteit van smartphones en mediatablets. "De volgende twee jaar zal twee derde van de omzetgroei in de sector afkomstig zijn van smartphones en tablets," merkt het onderzoeksbureau nog op. "Vooral de introductie van nieuwe generaties processoren voor toepassingen zoals augmented reality en computerfotografie zal een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de sector."

Express.be