Groeilanden investeren meer in duurzame energie dan mature markten

Het voorbije jaar is wereldwijd een bedrag van 211 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen. Dat betekent een stijging met 32 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het United Nations Environment Programme (UNEP). In het rapport wordt opgemerkt dat de investeringen in hernieuwbare energiebronnen het voorbije jaar tot een absolute recordhoogte zijn gestegen. De belangrijkste groeisectoren waren volgens de Verenigde Naties investeringen in windparken in China en zonnepanelen op de daken van Europese gebouwen.

"Uit het onderzoek is ook gebleken dat groeimarkten voor de allereerste keer in geschiedenis meer in duurzame energie hebben geïnvesteerd dan de rijke landen," voert het persbureau Associated Press aan. Achim Steiner, executive director van het UN Environment Programme, merkt op dat de realisaties in duurzame energie niet toevallig tot stand komen. Duidelijke doelstellingen van de overheid, en ondersteunende en stimulerende maatregel vormen een cruciaal element voor de groei van de hernieuwbare energie."

De UNEP stelt dat groeimarkten het voorbije jaar 72 miljard dollar hebben geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten. Dat is 2 miljard dollar meer dan de geïndustrialiseerde landen. Op de eerste plaats staat China met een investering van 48,9 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 28 procent tegenover het jaar voordien. In Latijns-Amerika werd een groei met 39 procent opgetekend tot 13,1 miljard dollar. Het Midden-Oosten en Afrika lieten een stijging met 104 procent tot 5 miljard dollar registreren. In India werd een toename met 25 procent tot 3,8 miljard dollar gemeld.

Express.be