Robeco en ING fondsen de besten in de categorie Amerikaanse large caps

Het Rotterdamse onderzoeksbedrijf AF Advisors publiceerde vorige week haar toplijsten van de meest populaire categorieën van beleggingsfondsen. Met het opstellen van deze toplijsten wil AF Advisors de Nederlandse fondsenmarkt transparanter maken. De beleggingsfondsen worden via diverse methodieken beoordeeld, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarnaast worden ook de risico's en de kosten van de fondsen beoordeeld. AF Advisors publiceert ieder kwartaal haar toplijsten.

Om in de lijsten mee te doen moet het fonds minimaal drie jaar actief zijn geweest. Van de fondsen die zich kwaliciferen worden de 3-jaars en 5-jaars performances en risico's beoordeeld.

Bij de categorie Amerikaanse large caps staan de Nederlandse fondsen Robeco US Premium Equities D Eur en ING (L) Invest US Growth P USD bovenaan. Gecorrigeerd voor risico's hebben deze fondsen de beste karakteristieken gehad aldus AF Advisors.

af advisors Robeco US large caps

In de categorie Europese staatsleningen staan de fondsen van iShares (iShares Barclays Cap Euro GovBd7-10) en Petercam (Petercam L Bonds Government Sust A) bovenaan. Opvallend is het forse rendement van het fonds van iShares dat zo haar hogere risico kon compenseren.

AF Advisors iShares <a href='/aandeel/137-barclays'> Barclays </a> Cap <a href='/begrippen/173-euro'> Euro </a>