'Meer risico's dan voordelen crisisplannen'

De president van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, heeft kritiek geuit op de Europese plannen om Griekenland te redden. Volgens Weidmann zijn er risico's verbonden aan de eis dat private partijen meedoen aan de Griekse steun.

Dat zei de voorzitter van de Bundesbank woensdag in een interview met het Duitse weekblad Die Zeit. Weidmann is niet principieel tegen deelname van private partijen aan het plan voor Athene, maar ziet wel grote gevaren. ''In het huidige klimaat heeft het plan om verdere steun aan Griekenland aan de deelname van de private sector te koppelen meer risico's dan voordelen.''

Volgens Weidmann leidt het tot onrust op de financiële markten. Ook vreest hij uitzaaiing van de crisis en daardoor extra kosten voor de belastingbetaler.

Zwakke eurolanden
Ook is hij van mening dat het Europese noodfonds voor zwakke eurolanden niet gebruikt moet worden om Griekse staatsobligaties te kopen. ''Dat brengt hoge kosten met zich mee, weinig voordelen en gevaarlijke neveneffecten.''

Verder vindt Weidmann, die ook bestuurslid is van de Europese Centrale Bank (ECB), dat de rente op de noodleningen aan Griekenland niet verlaagd mag worden.

Hij herhaalde tevens zijn standpunt dat de ECB geen Grieks schuldpapier als onderpand moet accepteren, mocht het land in gebreke blijven. ''Het gaat om de geloofwaardigheid van de ECB. Het is niet onze taak om failliete banken te financieren, laat staan landen. We moeten een grens trekken.''

Plan
Hij waarschuwde bovendien dat Europa zich moet voorbereiden op een Grieks faillissement. ''De politiek moet een plan hebben om bij het mislukken van de plannen voor Griekenland de verspreidingseffecten in te dammen.''

Weidmann zei verder dat de situatie in Italië in de hand kan worden gehouden. De financiële markten vrezen dat Italië ook in de problemen kan komen.

''Italië kan zijn problemen op eigen kracht oplossen. Het land heeft een sterke industrie en exportbasis. Italië heeft gewoon een goed opgezet bezuinigingsprogramma nodig.''

ANP