'Schuldencrisis is nog niet opgelost'

Europese leiders hebben donderdagavond geen einde gemaakt aan de schuldencrisis. Daarvoor is het noodfonds voor eurolanden nog altijd te klein. Dat zei de Belgische hoogleraar internationale economie Paul de Grauwe vrijdag tegen het ANP.

''Er is een goede aanzet gedaan, maar het werk is niet afgemaakt'', oordeelde de eurodeskundige over de uitkomsten van de top. ''Het is mooi dat het noodfonds meer bevoegdheden krijgt, maar die kan het in de huidige vorm niet waarmaken.''

Volgens De Grauwe is het fonds voor eurolanden met 750 miljard euro te klein om nieuwe onrust over Portugal, Spanje of Italië te kunnen opvangen.

''Binnen afzienbare tijd komt er een nieuwe crisis en pas dan zal worden besloten het noodfonds te verdubbelen of te verdrievoudigen. Die beslissing is onvermijdelijk en hadden ze beter nu al kunnen nemen.''

Flexibeler
De eurolanden spraken donderdag af het noodfonds (EFSF) flexibeler in te zetten. Met het geld uit dat fonds kunnen voortaan ook staatsobligaties worden opgekocht van eurolanden die in problemen verkeren. Ook landen die nog niet acuut in nood zijn, kunnen straks via het EFSF worden geholpen.

De Grauwe zag wel enkele goede punten in de afspraken die over Griekenland werden gemaakt. ''De verlaging van de rente op noodleningen maakt het voor Griekenland makkelijker om aan zijn verplichtingen te voldoen. Ook de schuldherschikking voor Griekenland is een goede en noodzakelijke zet.''

Groeien
Of het genoeg is om Griekenland uit de put te helpen, is volgens de Leuvense hoogleraar nog niet te zeggen.

''Veel hangt af van de mate waarin de Griekse economie weer kan groeien. Als de economie niet aantrekt en er weinig vooruitgang zichtbaar is in de verbetering van de overheidsfinanciën, dan neemt de onrust weer toe.''

ANP