'Griekse schulden kunnen houdbaar worden'

De grootscheepse hervorming van de Griekse economie kan de schuldenlast van het land op termijn terugdringen tot houdbare proporties.

Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een dinsdag gepresenteerd rapport over de Griekse economie.

Volgens de OESO kan een stringente uitvoering van de plannen ertoe leiden dat de schuld van Griekenland vanaf 2013 afneemt.

Binnen 20 jaar kan de schuldenlast van het noodlijdende land dan worden teruggedrongen tot minder dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp), stelt de denktank van de geïndustrialiseerde landen. Momenteel bedraagt de schuldenberg van de Grieken nog ongeveer 150 procent van het bbp.

Rem
De noodzakelijke bezuinigingen zetten voorlopig echter wel een zware rem op de economie. De recessie houdt volgens de OESO dit jaar nog aan. Pas vanaf volgend jaar kan er weer sprake zijn van economische groei.

Om alle doelen te halen, moet de Griekse economie dringend worden gemoderniseerd, stelt de OESO. Er moet een einde worden gemaakt aan de verspilling van overheidsgeld en belastingontduiking moet streng worden aangepakt. Daarnaast moet het vertrouwen in de overheid worden hersteld en moet de werkgelegenheid voor vrouwen, jongeren en ouderen omhoog.

Overheidstekort
Om de hervormingen te laten slagen, dient de Griekse regering het overheidstekort vanaf 2015 te verkleinen tot maximaal 1,5 procent van het bbp. Het gat op de begroting bedroeg vorig jaar nog ruim 10 procent van het bbp.

Volgens de OESO heeft de Griekse regering een indrukwekkende start gemaakt met de hervorming van de economie. Vorig jaar werd het gat op de begroting al met 5 procentpunten verkleind. Die prestatie is in de afgelopen 30 jaar door geen enkel OESO-land geëvenaard.

De uitvoering loopt volgens de economen echter niet vlekkeloos. Zo moet er meer haast worden gemaakt met de beloofde privatiseringen en de loonmatiging in het bedrijfsleven.

ANP