Middenklasse neemt de Chinese steden over

Over twaalf jaar zal de middenklasse de helft van de Chinese stadsbevolking uitmaken. Nog eens twee jaar later zal dat al gestegen zijn tot 52 procent. Dat heeft de Chinese Academy of Social Sciences berekend in een rapport over de stedelijke ontwikkeling in China. Het voorbije jaar vormde die bevolkingscategorie 37 procent van de stedelijke bevolking. Over acht jaar zou 45 procent van de Chinese steden bevolkt worden door de middenklasse. In het rapport wordt aangestuurd op het creëren van betere opportuniteiten voor onder meer opvoeding en tewerkstelling.

"De Chinese demografie moet op termijn de contouren van een olijf vertonen, met een breed middengedeelte en afnemende uiteinden," merkt onderzoeksleider Song Yingchang op tegenover de Chinese krant China Daily. "Die olijfvorm is noodzakelijk om een relatief welvarende samenleving te creëren. De welvaartskloof zou moeten worden gedicht, maar China wordt geconfronteerd met een onevenwichtige ontwikkeling van economische groei en de levensstandaard van de bevolking."

Volgens Zhang zal de olijfvormige maatschappij over acht jaar tot stand beginnen te komen. "Op dat ogenblik zal de Chinese middenklasse groter geworden zijn dan de arme bevolkingsgroep," voert hij aan. De Chinese president Hu Jintao heeft beloofd dat de absolute armoede in China tegen het einde van het decennium zou zijn uitgeroeid. Uit cijfers van de Beijing City University blijkt dat de Chinese steden op dit ogenblik nog meer dan 50 miljoen armen, met een jaarinkomen van minder dan 1.320 dollar, tellen. Dat is dubbel zoveel als de ontvangers van een minimum leefloon.

Express.be