Standpunt AFM inzake maatregelen short selling

Na overleg in ESMA-verband hebben Italie, Frankrijk, Spanje en Belgie besloten maatregelen tegen short selling in te stellen. De Europese toezichthouders waaronder de AFM hebben daarover een gezamenlijke verklaring uitgebracht.

De AFM ziet op dit moment geen reden om verdere maatregelen te nemen tegen short selling op de Nederlandse markt en heeft dat standpunt besproken met de andere beurstoezichthouders in Europa binnen ESMA.

In normale marktomstandigheden vervult short selling een nuttige rol in het prijsvormingsproces. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen verkoopstrategieen in combinatie met het verspreiden van geruchten als verboden marktmanipulatie worden beschouwd. Op basis van alle beschikbare informatie ziet de AFM op dit moment geen noodzaak om in Nederland een verbod in te stellen.

De AFM volgt alle ontwikkelingen op de financiële markten op de voet en blijft dat in het belang van eerlijke en transparante financiele markten doen. Bovendien is sinds 2009 de regeling van kracht dat netto short-posities van meer dan 0,25 procent dienen te worden gemeld.