Syntrus Achmea: Terugkeer groei alleen na pijnlijke keuzes

Syntrus Achmea is gematigd optimistisch over de economische vooruitzichten in de komende jaren, op voorwaarde dat beleidsmakers in Europa en de VS pijnlijke aanpassingen niet langer uit de weg gaan. Deze lastige beslissingen zullen onder druk van de verslechterende economie en markten en met vallen en opstaan worden genomen. De Eurozone zal niet uiteenvallen. De volatiliteit op markten blijft vooralsnog hoog.

Delevaragen
Dat staat in de Visie van Syntrus Achmea voor de periode 2012-2016, getiteld “Met vallen en opstaan”. In de visie schetst de pensioenbelegger een aantal scenario’s voor de komende vier jaar. Het meest kansrijke scenario is een periode van Aanpassing & Groei. In dit scenario verminderen overheden en consumenten in de ontwikkelde landen hun schuldenlast, bij een gemiddeld matige economische groei. De opkomende landen blijven in dit scenario aanzienlijk beter presteren. Beleggingen die in een dergelijk scenario de komende jaren gemiddeld aantrekkelijk rendementen laten zien, zijn o.a. aandelen (8 -10%), hoogrentende obligaties (5.5%-7.5%), en obligaties van opkomende markten (4.5%-6.5%).

Eurozone intact
De pensioenbelegger voorziet dat de Europese muntunie overeind blijft dankzij een combinatie van institutionele vernieuwing en een gecontroleerde herstructurering van probleemschulden. "Wat er tot dusverre is gebeurd, is too little, too late”, zegt Wim Barentsen, chief strategist bij Syntrus Achmea. “Er is een werkbare oplossing met voldoende draagvlak nodig. De geschiedenis leert dat Europa er de laatste 60 jaar uiteindelijk steeds in is geslaagd deze te vinden. Dat zal ook nu gebeuren. Het alternatief is te slecht om te overwegen.”

Yield op staats naar 1%
Voor staatsobligaties uit de kernlanden van de Eurozone rekent Syntrus Achmea op een gemiddeld rendement van circa 1%. Voor de landen uit de periferie 4%. De financiële dienstverlener adviseert pensioenfondsen om een keuze te maken over de doelstelling van de vastrentende waarden: zijn zij een hoeksteen in de portefeuille en is het rendement minder belangrijk of bestaat de wens om meer te spreiden over titels met een uiteenlopende kredietwaardigheid?

Direct Nederlands vastgoed zal naar verwacht een rendement hebben van gemiddeld 6% per jaar. De directe inkomsten zijn daarbij de belangrijkste inkomstenbron. Syntrus Achmea verwacht dat winkels en huurwoningen de best renderende categorieën blijven. Op de kantorenmarkt wordt gezien de grote overcapaciteit en leegstand geen verbetering voorzien. Alleen panden op A-locaties zijn een relatief veilige belegging.

Stagnatie gevaar
Syntrus Achmea onderkent de grote economische en politieke onzekerheden van dit moment. Een belangrijk risicoscenario voor Syntrus Achmea is Stagnatie. In dit scenario slagen de beleidsmakers er niet in om een nieuw lange termijn groeiperspectief te ontwikkelen. Gebrek aan vertrouwen in de toekomst vertaalt zich in zwakke bestedingsgroei en een risicomijdend beleggingsgedrag. Obligaties van de financieel sterke landen doen het in dit scenario relatief goed. Zakelijke waarden en obligaties van perifere Eurolanden laten naar verwachting negatieve rendementen zien.