Wat doet de AFM aan Quality Invest?

De Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) heeft onderzoek gedaan naar Quality Investments A.G. en Quality Investments B.V. (QI) en vastgesteld dat QI de afgelopen maanden aan beleggers heeft verzocht om premies te storten voor een zogenaamde herverzekering. QI heeft aan enkele beleggers laten weten dat de beoogde herverzekeraar AAUG Insurance Company Ltd. is. Uit publicaties van de Florida Office of Insurance Regulation blijkt dat de nieuwe beoogde herverzekeraar geen verzekeringen mag aanbieden in Florida.

Het Openbaar Ministerie heeft verder op 28 september 2011 op haar website www.om.nl bekend gemaakt dat de FIOD vier verdachten heeft aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar een vermeende internationale beleggingsfraude in Amerikaanse levensverzekeringen door het bedrijf QI.

De AFM adviseert beleggers in QI daarom de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten en het overmaken van geld. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven een voorlichtingsbijeenkomst te zullen organiseren voor beleggers in QI.

AAUG Insurance Company Ltd.
De AFM heeft vastgesteld dat de onderstaande toezichthouder onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van AAUG Insurance Company Ltd. (AAUG) en daarbij de navolgende conclusies heeft getrokken en deze conclusies openbaar heeft gemaakt.

De Florida Office of Insurance Regulation heeft op 22 december 2009 een zogenaamde ‘Cease and Desist Order’ onder nummer 106631-09 uitgevaardigd tegen AAUG. In deze ‘order’ wordt door de Florida Office of Insurance Regulation onder meer aangegeven dat AAUG niet over een ‘certificate of authority’ beschikt om verzekeringen te verkopen.

De volledige ‘Cease and Desist Order’ is via onderstaande link te vinden op de website van de Florida Office of Insurance Regulation: www.floir.com/pressreleases/viewmediarelease