AXA ziet kansen in credits met korte looptijden

De opschudding in de financiële markten over de schuldencrisis in de eurozone en het haperende economische herstel in de VS, met maar weinig tekenen van robuust herstel in de ontwikkelde landen, beperken in hoog tempo het aantal beleggingsmogelijkheden. Echter, in deze omgeving springen kortlopende, hoogrenderende bedrijfsobligaties eruit als het gaat om aantrekkelijke rendementen voor beleggers, aldus Theodora Zemek, Global Head Fixed Income, AXA Investment Managers.

Theodora Zemek: “Alle Europese economieën lijken gevloerd en hoewel de Amerikaanse economie ons waarschijnlijk uiteindelijk weer op de been zal helpen, is dat punt zelfs bij benadering nog niet bereikt. De voorspelbare reactie van beleggers in deze situatie is het verkopen van aandelen en, wat daar het dichtst bij aanleunt, hoogrenderende obligaties (High Yield). Gezien het lage niveau van in gebreke blijven (defaults), meen ik – hoewel ongebruikelijk in deze fase van de economische cyclus – dat high yield nu juist de plek is waar beleggers moeten zijn.”

Zemek voegde daaraan toe dat AXA IM een voorkeur heeft voor Amerikaanse en Europese kortlopende hoogrenderende waarden met een looptijd van minder dan vier jaar; de reden hiervoor is het relatief aantrekkelijke risico/rendement-profiel in diverse segmenten van de markt, met yields die rond 9% schommelen, en bedrijven die goede niveaus van winstgevendheid en solide kassaldi te zien geven. AXA IM biedt institutionele beleggers zowel Amerikaanse ( AXA IM FIIS US Short Duration High Yield) als Europese ( AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield).

Theodora Zemek: “Momenteel is het bijzonder lastig om voorzichtig te beleggen. Echt rendement op contant geld is er niet en geld op een bankrekening in Europa heeft aanzienlijke kredietimplicaties gezien de verslechterende vooruitzichten voor de solvabiliteit van de banken. Veel Europese staatsobligaties lijken eveneens onaantrekkelijk nu de schuldencrisis zich verder verdiept. Zonder echte aanjagers van economische groei in zicht, zijn aandelen niet langer in beeld en blijven hoogrenderende obligaties over als de beste kandidaat.”