“Spreads op bedrijfsobligaties ten onrechte te groot”

Zowel bij de investment grade obligaties als de high yield obligaties liggen zitten veel ondergewaardeerde leningen. Het gros van de bedrijfsobligaties is tijdens de massale sell-off ten onrechte veel te hard afgestraft zo melden Kevin Loo, productmanager fixed income en Andy Howse, investment director UK institutioneel fixed income bij Fidelity tijdens een interview in Londen met Analist.nl.

Dislocatie zorgt voor kansen
Mede om deze reden heeft Fidelity een overweging in bedrijfsobligaties. Loo spreekt van een forse dislocatie van kapitaal die er voor zorgt dat dure leningen (Nederlandse en Duitse staatsobligaties) nog duurder worden en goedkope leningen (vooral high yield) nog goedkoper worden. ”Er zijn nu veel obligaties met zeer aantrekkelijke risico/rendementskarakteristieken. Op termijn zullen de markten deze dislocaties vanzelf oplossen. Wij trachten daar met onze fondsen op te anticiperen” zo stelt Loo. Vooral van de single A en AA leningen noteren momenteel met forse discounts aldus Loo. Op termijn zullen de bèta’s weer dalen en kunnen de dislocaties weer gecorrigeerd worden zo verwacht Loo.

China geen bedreiging
china chinese leeuwChina zal ook de komende jaren de markten dicteren zo verwacht Loo. "Er zijn voldoende aantrekkelijke bedrijven in China die zeer transparant zijn en geen last hebben van overheidsbemoeienissen. Desondanks worden veel aandelen met een discount hiervoor verhandeld" aldus Loo. Vrees voor een harde landing van de Chinese economie of een bubbelvorming heeft hij niet. Het gros van de vraag naar materialen en producten zal ook de komende jaren vanuit China komen. China blijft dus enorm dominant voor de markten aldus Loo en Howse. Daarnaast doen de naburige landen rondom China het ook stukken beter dan Amerika en West-Europa.

Emerging markets versnellen
Het proces van mondiale divergentie tussen de emerging markets en de ontwikkelde landen is al jaren gaande en lijkt zich zelfs te versnellen. De managers spreken van 2 snelheden: de emerging markets die versnellen in groei en de ontwikkelde landen die juist krimpen. Leningen van overheden uit de emerging markets zijn mede om deze reden een stuk aantrekkelijker. Daarnaast hebben de meeste overheden uit de emerging markets ook fors minder schulden. Desondanks moeten beleggers op blijven passen want de liquiditeit van zelfs de staatsleningen uit de emerging markets is nog vrij beperkt. ”Wanneer wij in leningen uit de emerging markets handelen dan doen we dit in stapjes. Zodoende hebben onze trades zo min mogelijk invloed op de handel” aldus Howse. De totale risicopremie die voor de emerging markets nog steeds vrij hoog is, is door de hogere premie voor het liquiditeitsrisico dan ook zeker terecht aldus Loo.

Inflatie licht omhoog
Vooral de forse stimuleringen van de Fed via QE1 en QE2 zullen op termijn voor een licht hogere inflatie gaan zorgen zo verwachten de fondsmanagers. Dit wordt echter door de markten nog niet ingeprijsd want obligaties die aan de inflatie gelinkt zijn noteren momenteel met behoorlijke kortingen. Daarnaast is de liquiditeit van deze obligaties ook nog vrij beperkt hetgeen zorgt voor een hogere risicopremie. ”De kortingen op deze leningen worden verder onderstreept door de recente inflatiedata die duiden op prijsstijgingen van vrijwel alle voedingscategorieën. Dit zorgt voor een opduwend effect voor de aan de inflatie gelinkte obligaties” zo besluiten Loo en Howse.