VFB organiseert Naic en Fundamentele Analysedag 2011 te Grobbendonk

Op zaterdag 3 december organiseert de VFB een educatieve dag over fundamentele analyse. De NAIC methode staat hier centraal.

De vier basisprincipes die de NAIC naar voren schuift als absoluut strikt te volgen regels voor de uitbouw van uw vermogen zijn de volgende :

 • Beleg op regelmatige tijdstippen
 • Herbeleg de dividenden en meerwaarden
 • Beleg in groeiaandelen
 • Diversifieer uw beleggingen.

  NAIC in het kort
  De NAIC-methode berekent de gemiddelde groeipercentages per jaar voor zowel de WpA als de omzet. Als men de historische waarden van de WpA en de omzet logaritmisch uitzet tegen de jaren, zullen zij min of meer op een rechte lijn komen te liggen. De trendlijnen zijn gemiddelden die de beste aanpassing van rechte lijnen langs of door de punten geven. Deze lijnen worden vervolgens gebruikt voor de prognose van de WpA en de omzet. De NAIC-methode neemt (onder voorwaarden) aan, dat zowel de hoogste als de laagste koersen even hard zullen groeien als de WpA , wat een constante koers/winst-verhouding in de prognoseperiode impliceert.

  Adviezen
  De NAIC-methode gaat m.b.v. de tot nu toe verkregen resultaten nog een stap verder om tot een koop-, houden- of verkoopadvies te komen. Daartoe wordt de geprognosticeerde laagste koers in het jaar volgend op het laatst gepubliceerde boekjaar afgetrokken van de geprognosticeerde hoogste koers in het vijfde jaar erna, dus 2005. Van het verschil neemt NAIC een derde deel als de breedte van wat we het NAIC-kanaal zullen noemen.

  Wat zijn groeiaandelen?
  Aandelen van bedrijven waarvan de opbrengsten sneller groeien dan het gemiddelde, en waarvan men op redelijke grond mag aannemen dat ze dat ook in de komende vijf jaren zullen doen. Deze bedrijven hebben omzet- en winstcijfers die jaar na jaar sneller groeien dan het gemiddelde van de economie.

  NAIC-definitie
  Volgens dit principe zoekt NAIC naar aandelen die in staat zijn het vermogen te verdubbelen op een periode van vijf jaar (d.w.z. een jaarlijkse samengestelde return van 14,9%). Dit potentieel zal moeten blijken uit de uiteindelijke NAIC-analyse. NAIC spitst de aandacht duidelijk toe tot een specifieke categorie van groeiaandelen waardoor deze beleggingswijze zich duidelijk onderscheidt van de algemene interpretatie die beleggers geven aan dit type aandelen.

  Het betreft hier geen verlieslatende start-ups maar bedrijven met een mooie winstgevende track record. Groeiaandelen dus, maar met een duidelijke value-oriëntatie. Soms wordt NAIC als ‘the best of both worlds’ genoemd: growth + value. Eenvoudige principes zal u zeggen en dat zijn ze ook, maar ze consistent blijven volgen zou voor heel veel beleggers veel betere returns opleveren.

  Of zoals Warren Buffet zei: “The only reason why investors let themselves down is because they have no discipline.". De NAIC-methode is een beleggingsfilosofie, ontwikkeld in de VS door de gelijknamige organisatie (National Association of Investors Corporation) die beleggingsclubs en individuele particuliere beleggers verenigt, net zoals de VFB.

  NAIC is een beleggingsfilosofie die haar deugdelijkheid sinds 1952 bewezen heeft. De voorgestelde aandelen in het maandelijks blad 'Better Investing' van NAIC USA hebben een jaarlijkse gemiddelde return behaald van 13,2% vs 9,8% voor de Dow Jones . Dergelijke outperformance is heel uitzonderlijk. NAIC heeft een computerprogramma ontwikkeld, waarmee u tevens kan bepalen welke aandelen koopwaardig zijn.

  Het computerprogramma op zich is geen glazen bol die een extra return zal bepalen. Het is wel een manier om na de filosofie en de noodzakelijke research van het bedrijf koerszones te bepalen waarbinnen aandelen moeten gekocht, gehouden of verkocht worden.

  Programma:

  9:00 – 9:20 Ontvangst met koffie
  9:20 – 9:30 Verwelkoming Paul Huybrechts, voorzitter VFB
  9:30 – 10:10 Macro economisch kader en beursvooruitzichten voor 2012 Patrick Casselman, Senior aandelenstrateeg KBC
  10:10 – 10:50 Thema vergrijzing : rusthuizen en gezondheidssector op de beurs Gert De Mesure, analist VFB
  10:50 – 11:10 Pauze, koffie
  11:10 – 11:50 Kwantitatieve value-screening in de Eurozone Philip Vanstraceele, MFIE
  11:50 – 12:30 Bespreking van enkele Naic aandelen uit de value-screening Sven Sterckx, analist Dierickx Leys Effectenbank
  12:30 – 13:30 Broodjesmaaltijd
  13:30 – 14:10 Geeft duurzaam beleggen extra rendement ? Geert Heuninck, KBC Asset Management
  14:10 – 14:50 De vijf van de Naic Xavier Vandoorne, portfolio manager Stevens & Cie
  Nic Van Broekhoven, portfolio manager Value Square
  14:50 – 15:00 De Naic software “in the cloud” Guido Van Herrewegen, gedelegeerd bestuurder VFB

  Locatie:
  Rendez vous in Grobbendonk, nauwelijks een kwartiertje rijden op de E313 vanaf de Antwerpse Ring (E313 afrit 20)

  Hotel Aldhem zaal D'Artagnan
  Jagersdreef 1
  2280 GROBBENDONK

  Prijzen
  Leden : Prijs: 20.00 Euro
  Studenten : Prijs: 10.00 Euro
  Niet leden: Prijs: 30.00 Euro

  Voor meer informatie zie op de site van de VFB.