Rabobank: ‘Nederlandse bedrijven moeten doorpakken om turbulentie te weerstaan’

Nederlandse bedrijven staan er relatief goed voor, maar met neerwaartse risico’s in de economische groei, is een nieuwe recessie niet uitgesloten. ‘Ondanks hun gunstige uitgangspositie moeten ondernemingen daarom juist nu doorpakken met nieuwe producten en perfecte klantbediening,’ zegt Paul Dirken, directeur Bedrijven van Rabobank Nederland, bij de sectorprognoses 2012: ‘Actie van ondernemers is vereist om de sterke uitgangspositie te behouden. Anders dreigen bedrijven te worden meegezogen in de turbulentie.’

Consument terughoudend
Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven relatief goed uit de recessie van 2009 kwam, krijgt het de komende tijd last van een lagere groei van de wereldhandel. Ook de consument blijft uiterst terughoudend in zijn bestedingen. Tegelijkertijd zijn er neerwaartse risico’s voor de economische groei. ‘Samen met de eurocrisis, grote onzekerheid, bezuinigingen en beperkte internationale groei zal de economische ontwikkeling in 2012 matig zijn. Dit vertaalt zich volgend jaar in dalingen van de omzetwaarde in vrijwel alle sectoren,’ zo verklaart bedrijvendirecteur Paul Dirken.

rabobank outlook economie

Groei zwakt af
Hoewel de groei van het internationale handelsvolume afzwakt, levert de export nog steeds de grootste positieve bijdrage aan de Nederlandse economie. Sectoren die veel internationale handel drijven, de industrie, groothandel en transport, profiteren hiervan. Ook is er nog steeds groei in de gezondheidszorg. Sectoren die afhankelijk zijn van uitgaven door de Nederlandse consument krijgen het in 2012 zwaar. In de detailhandel non-food en de automotive daalt de volume component in de omzet zelfs. In de sector horeca & recreatie is het positieve sentiment van het begin van dit jaar alweer verdwenen.

Zeer licht herstel
Doordat deze sector nog wel de inflatie kan doorberekenen in haar prijzen, wordt voor 2012 toch een stijgende omzet verwacht. De bouw heeft het eerste halfjaar van 2011 door het zachte winterweer redelijk gepresteerd. Van een echt herstel is echter nog geen sprake. Opvallend is de situatie in de dienstverlening. In eerdere perioden van economisch herstel haakte deze sector qua omzetontwikkeling sneller aan, doordat bedrijven in andere sectoren weer diensten gingen uitbesteden. Deze beweging is nu een stuk minder krachtig en dat is terug te vinden in het volume en de prijs van de uitbesteding.

3 aspecten
De vraag is nu hoe het bedrijfsleven de goede uitgangspositie in haar voordeel kan gebruiken. Hierbij zijn drie aspecten cruciaal: een heldere strategie die ook herkenbaarheid in de markt geeft, meer aandacht voor innovatie en een perfecte klantenbediening. Daarnaast dienen de bedrijven op alle fronten flexibel en ‘lean and mean’ te zijn om in te kunnen spelen op meerdere marktscenario’s. ‘Het is nu zaak voor het bedrijfsleven in Nederland om juiste en duidelijke keuzes te maken om deze tweede ronde van economische turbulentie weer net zo goed te doorstaan als de recessie van 2009’, zegt Paul Dirken van Rabobank.