Azië wordt steeds dominanter

De Aziatische economie kan steeds beter voor zichzelf zorgen. De exposure naar de andere mondiale regio’s is tanende en dit zorgt voor een versterking van de concurrentiepositie van de Aziatische bedrijven. ”Het proces van meer interregionale handel in Azië is al lange tijd gaande. Dit zorgt voor kortere afzetkanalen voor de Aziatische bedrijven en minder afhankelijkheid van het Westen” aldus Dale Nicholis, portefeuillemanager bij Fidelity in een interview met Analist.nl.

Export naar het Westen minder belangrijk
azie economieBij de meeste Aziatische landen is er een vervlakking van de export (gemeten in verhouding met het bruto-nationale product) naar het Westen ten gunste van de buurlanden. De grote machten Singapore, China en Maleisië laten alle drie ten opzichte van hun totale export een relatieve afvlakkende export naar het Westen zien. Alleen de kleinere landen zoals Vietnam, de Filippijnen en Taiwan laten een groei van de export naar het Westen zien. ”Dit betekent dat de lokale vraag naar producten en consumptiegoederen aan het toenemen is. De vraag naar consumptiegoederen is daarnaast niet erg afhankelijk van de export dus dit schaadt elkaar niet” aldus Nicholis. Bij de meeste Aziatische landen liggen de correlatiecoëfficiënten tussen de private consumptie en de export tussen 0,18 (Zuid-Korea) en 0,69 (Thailand).

Geen kredietcrisis in Azië
De ongekende begrotingstekorten zoals bij de Europese PIGS-landen bestaan in Azië niet. De meeste Aziatische landen hebben amper significante schulden ten opzichte van hun bruto-nationale producten. Japan is de enige uitzondering met een relatief forse schuldenpositie. Japan kan zich dit permitteren omdat het land een zeer sterke economie heeft aldus Nicholis.

De Aziatische tijgers zoals Thailand, Indonesië, Hong Kong en Taiwan hebben allen gemiddeld zo’n 30 procent aan schulden ten opzichte van hun bruto nationale producten. Daarnaast liggen hun spaarquota ook fors hoger hetgeen zorgt voor nog meer kracht van de economie. China staat er met afstand het beste voor. Gemiddeld sparen de Chinezen zo’n 55 procent van hun inkomen terwijl de nationale schuldenpositie van het land ook zeer laag is.

Sterke balansen Aziatische bedrijven
Over de afgelopen 14 jaar hebben de meeste Aziatische bedrijven steeds meer cash op hun balansen staan. Terwijl de schuldgraden van de bedrijven juist aan het verbeteren zijn zorgt voor zeer aantrekkelijke aandelen aldus Nicholis. Het percentage van beleggingen vanuit de VS, Europa en Japan in de Aziatische bedrijven is volgens onderzoek van het IMF in september nog zeer laag. De gemiddelde beleggingen in de individuele landen vanuit de VS, Europa en Japan liggen nog niet eens boven de 1 procent.

Japan aantrekkelijk
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
”De harde klappen van de diverse rampen die Japan dit jaar troffen (aardbevingen, Tsunami’s en de nucleaire rampen) zorgen nog steeds voor een dislocatie van kapitaal” aldus Nicholis. Momenteel ligt de gemiddelde koers/winst-verhouding van de Topix-aandelen rond de 8 (gecorrigeerd voor cycli). Dit is het laagste niveau sinds 1985. Ook volgens de prijs- versus boekratio zijn de Topix aandelen zeer aantrekkelijk.

Momenteel ligt het gemiddelde hiervan rond de 1 hetgeen betekent dat deze aandelen tegen hun intrinsieke waarden verhandeld worden. Net als de andere Aziatische bedrijven hebben de Japanse bedrijven ook zeer forse kasposities. Momenteel bedraagt de totale som hiervan ruim 938 miljard dollar, dit is het hoogste niveau vanaf 2000. Vanaf 2000 is de totale som van de kaspositie ook alleen maar gestegen. Mede door deze zeer florissante kasposities kopen de Japanse bedrijven vanaf 2009 in een hoog tempo steeds meer aandelen in. Tevens zijn veel dividenden verhoogd zodat beleggers enigszins gecompenseerd worden voor de verliezen na de Tsunami’s.

Enorme groei
De feiten van de opgang van de Aziatische markten zijn immens te noemen. In de laatste 10 jaar zijn er 226 aandelen large caps geworden. Hiervan waren er 121 small caps die in korte tijd dus zeer grote bedrijven zijn geworden. De overige 105 gingen van midkap naar large cap. In dezelfde periode gingen er 453 aandelen van small naar midkap. In totaal zijn er 2378 aandelen die meer dan 500 procent in marktwaarde gestegen zijn. ”Al deze feiten duiden op de enorme onomkeerbare opkomst van de Aziatische markten” aldus Nicholis.