Aanbieders beleggingen tot €100.000 onder toezicht

Op 1 januari 2012 gaat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders van beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen van €50.000 naar €100.000. Als aanbieders van deze beleggingsproducten tussen €50.000 en €100.000 na 31 december 2011 nog steeds dergelijke beleggingsproducten aanbieden, beheren of uitvoeren, moeten zij een vergunning hebben. In de huidige situatie is dat nog niet het geval en zijn deze aanbieders vrijgesteld.

Ook voor bestaande overeenkomsten
Dit vloeit voort uit de Regeling tot Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht (Wft) in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen van het aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling. Deze is op 3 november 2011 in de Staatscourant gepubliceerd. De vergunningplicht geldt ook voor aanbieders die bestaande overeenkomsten met betrekking tot beleggingsobjecten beheren of uitvoeren of die beleggingsinstellingen beheren.

Voor aanbieders die vóór 1 januari 2012 beleggingsobjecten of deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen aanbieden tussen €50.000 en €100.000 geldt een overgangsregeling voor de vergunningplicht. Voor het aanbieden van effecten aan het publiek geldt geen overgangsregeling.

Overgangsregeling
Onder de overgangsregeling moeten aanbieders/beheerders van beleggingsobjecten/beleggingsinstellingen uiterlijk 31 januari 2012 een vergunning aanvragen via het Digitaal loket. Zolang de AFM de vergunningaanvraag in behandeling heeft, kunnen zij hun activiteiten voortzetten. De aanvragers van de vergunning worden per 1 februari 2012 ingeschreven in het register van de AFM . De overgangsregeling geldt niet voor aanbiedingen na 31 december 2011.

De partijen die onder de overgangsregeling vallen moeten wel direct voldoen aan de gedragsregels die gelden voor partijen die een vergunning hebben. Zo moeten zij onder meer een integere bedrijfsvoering hebben en zorgen voor vermogensscheiding.

Samenvoeging mogelijk
Als de AFM de vergunningaanvraag afwijst, kan de aanbieder/beheerder zijn activiteiten alleen voortzetten als hij alsnog aan de Vrijstellingsregeling Wft voldoet, bijvoorbeeld door de aangeboden beleggingsproducten samen te voegen tot een eenheid van minimaal €100.000. Als de aanbieder/beheerder niet aan de Vrijstellingsregeling Wft kan voldoen, moet hij zijn activiteiten staken en bestaande overeenkomsten beëindigen, bijvoorbeeld door een liquidatie of door het overdragen van de overeenkomsten aan een aanbieder met een vergunning.

Aanbieders/beheerders die de vergunningplicht niet nakomen en/of aanbieders die gebruik willen maken van de overgangsregeling en vóór 1 februari 2012 geen vergunning aanvragen, overtreden de wet. De AFM kan hierop handhavend optreden.