Limburg biedt ruimte voor ondernemerschap

Doordat Limburg een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor bedrijven en ook innovatie de ruimte krijgt, kan de regio op termijn goede resultaten boeken zo meldt het economisch bureau van ING. In 2011 en 2012 zal de economische groei in de provincie echter afzwakken. Dit komt vooral doordat de chemische industrie minder goed zal presteren dan in de voorgaande jaren. Deze beperkende factor speelt met name in Zuid-Limburg een rol waardoor de economische groei daar lager zal liggen dan in de rest van de provincie.

Krimp biedt kansen voor regio's
Regio's waar de omvang van bevolking de komende jaren zal afnemen, zoals Zuid-Limburg, doen er goed aan de voordelen en kansen van deze krimp te onderstrepen en te benutten. Mede doordat er in vergelijking met andere regio's veel ruimte is, heeft Limburg een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Er is immers voldoende plek voor het creëren van nieuwe bedrijfsterreinen en er is nauwelijks sprake van verkeerscongestie zoals in de Randstad aldus het economisch bureau van ING.