Pensioenfonds Wonen kiest opnieuw voor Syntrus Achmea

Syntrus Achmea heeft twee nieuwe mandaten ontvangen van het pensioenfonds Wonen. De uitvoerder blijft daardoor verantwoordelijk voor de pensioenadministratie en het vastgoedbeheer van het fonds. Het pensioenfonds Wonen verzorgt de pensioenopbouw en –uitkeringen van130.000 mensen. Het fonds heeft een vermogen van 1,6 miljard euro. Daarvan is 150 miljoen euro belegd in vastgoed.