Lage groei door onevenwichtigheden

Het zal nog zeer lange tijd duren voordat de enorme macro-economische onevenwichtigheden in de wereld verbeterd zijn. De vergrijzingsgolf in de Westerse wereld zal een structurele rem op de economische groei zijn. De meeste emerging markets hebben hier echter geen last van en zullen juist economisch gaan acceleren zo waren de belangrijkste conclusies van de Global Macro Outlook van Kempen Capital Management.

Demografische impact is enorm

Lars Dijkstra, Kempen Capital Management
Lars Dijkstra, Kempen Capital Management

Waar het Westen juist veel geld apart moet zetten en besparen om de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden werkt het in de emerging markets juist de andere kant op: zij kunnen het geld juist in de ontwikkeling van hun economieën investeren. De meeste emerging markets hebben juist een jongere bevolking beschikbaar voor de arbeidsmarkt. ”En dit is juist essentieel voor een economie om te groeien” aldus Lars Dijkstra van Kempen Capital Management. In het Westen zullen de mensen dus langer moeten werken om de economie op peil te houden. Dit in combinatie met de forse schulden van deze landen zorgt volgens Dijkstra voor een sterke belemmering van de economische groei.

Prisoners dilemma China-VS

De huidige onevenwichtigheden van de betalingsbalansen van de VS zorgen voor een klassiek prisoners dilemma: China heeft de VS nodig om haar producten af te zetten en de VS heeft China nodig om haar kredieten te verstrekken. Echter doordat de VS een flexibele wisselkoers heeft en China een vaste wisselkoers is het voor China riskant om naar de VS te exporteren omdat ze het gevaar loopt dat de Amerikaanse dollar kan verzwakken. Wanneer echter de beide landen meer zouden samenwerken zou dit veel spanningen weg kunnen nemen en zouden beide landen kunnen profiteren van elkaar.

Een ander gevaar zit hem in het expansieve monetairebeleid van de Westerse wereld dat zorgt voor inflatie in de emerging markets. Ook hier is er sprake van een tegenspraak die door gezamenlijk overleg verbeterd zou moeten worden aldus Dijkstra.

Verwachtingen

De eurozone zal naar alle waarschijnlijkheid wel in tact blijven is het basis-scenario van Kempen Capital Management. Het gezonde verstand zal uiteindelijk zegevieren maar dit kan nog wel een tijd duren volgens Dijkstra. Sociale onrust ligt echter op de loer (zie de occupy-bewegingen in de wereld). De risico-opslagen op bedrijfs- (investment grade en high yield) en overheidsobligaties zullen op hogere niveaus blijven is de verwachting.