Dexia : VFB stapt naar rechtbank

Woensdag kondigde De Tijd aan dat de drie coöperatieve vennootschappen van de Arco groep versneld in vereffening zouden gaan. Om de grote verliezen te dekken op het belang van 13,8% in Dexia , wil Arco een beroep doen op de depositogarantieregeling. Het kan gaan om een bedrag van ruim meer dan 1 miljard euro. Eerder al klaagde VFB aan dat dit een discriminatie inhoudt van de vele andere institutionele en particuliere Dexia aandeelhouders. Natuurlijk zijn de coöperanten van Arco gewone spaarders, maar ook de meeste andere aandeelhouders van Dexia zijn gewone spaarders, of ze nu rechtstreeks aandelen bezitten zoals veel personeelsleden, of onrechtstreeks via een pensioenfonds, een beleggingsfonds of een tak 23 -verzekering. Het hek is van de dam als we toelaten dat alle aandeelhouders als vulgaire speculanten in de hoek worden gezet, behalve de Arco aandeelhouders die als als arme spaarders worden beschermd. Zo’n discriminatie leidt tot absurde toestanden en wekt dan ook in de publieke opinie grote verontwaardiging op. Iedereen is gelijk voor de wet!

Beide belangen

Natuurlijk gunnen we de Arco aandeelhouders de afgedwongen bescherming. Veel leden van de VFB zijn trouwens ook aandeelhouders van Arco. We zullen in onze gerechtelijke procedures zoveel mogelijk proberen om ook het belang van de Arco-aandeelhouders mee te nemen. Hoe dat precies kan gebeuren, zal afhangen van de verdere ontwikkelingen.

De aanpak van de VFB

Wat houdt onze aanpak in? We gaven onze raadslui van het kantoor Monard-D’Hulst de opdracht eerstdaags twee procedures in te leiden: een ten gronde voor de Raad van State en een in kortgeding voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Beide procedures hebben betrekking op het Koninklijk Besluit van 10 oktober 2011 waarmee de depositogarantieregeling werd uitgebreid tot de coöperatieve vennootschappen die voor meer dan de helft in financiële aandelen zijn belegd. We vragen de rechters om de wettigheid te beoordelen van dit KB. We vragen de schorsing ervan en voor de Raad van State de nietigverklaring. Deze laatste procedure kan tot drie jaar duren, de procedure in kortgeding zou binnen de drie maanden zijn afgewikkeld. Wanneer we over die uitspraak beschikken, zullen we uitmaken welke stappen we verder zetten.

Perspectief

Eind november zou duidelijker moeten zijn welke aandeelhouderswaarde er nog kan worden gered bij Dexia . Afgaande op het jongste interimstatement van Dexia hebben we te maken met een balanstotaal van liefst 414 miljard, méér dus dan het Belgische BBP , en nog een aandeelhouderskapitaal van amper 1,1 miljard (0,57 euro per aandeel). Het gaat dus om een gigantische uitdaging, ook voor de betrokken Belgische en Franse staten, maar wellicht kan er in het kader van een vereffening over lange termijn toch aandeelhouderswaarde worden gered.

Steun nodig

Dankzij de rechtszaak is de VFB goed geplaatst om verder over de rechten van alle indirecte én directe aandeelhouders van Dexia te waken. We kunnen niets beloven, tenzij dat we correct en kordaat zullen opkomen voor de rechten van onze leden en van iedereen die zich aansluit bij onze actie. Daarover zijn we via Euroshareholders in bespreking met beleggersverenigingen uit het buitenland. Ook in België is de sympathie voor ons optreden zeer groot. De voornaamste zorg van de VFB is de financiering van deze rechtsgang. De kost ervan bedraagt enkele 10.000’en euro. We hebben daarom partners nodig. Zoniet zal de tegenstander deze achillespees snel ontdekken. Iedereen die sympathie heeft voor wat we doen, moet ons financieel steunen en kan rekenen op een totaal transparante financiële rapportering.

Paul Huybrechts, VFB Voorzitter