Europa sterker dan de VS

De focus van de financiële markten is veel te veel op Europa gericht. De financiële markten lijken de financiële situatie van de VS veel te laconiek te interpreteren zo stelt Clive Dennis, hoofd valuta bij het Engelse Schroders tijdens een gesprek met Analist.nl. In het kwantitatieve risicomodel van Schroders zit de VS dan ook in het midden. Gezien de staat van de Duitse economie is de euro voor de Duitsers zeer ondergewaardeerd aldus de valutaspecialist.

Geen totaaloplossing eurocrisis in zicht

Ook binnen het Z-score model van Dennis scoort de Amerikaanse munt slecht. Het Z-score model kijkt naar de afwijkingen van het gemiddelde van de effectieve wisselkoers. Volgens Dennis is het voor de financiële wereld evident dat de VS meer schulden heeft dan Europa in zijn geheel maar dat de afwezigheid van één politiek- en fiscaalsysteem ervoor zorgt dat beleggers Europa zijn gaan wantrouwen. ”De lagere euro is enerzijds een voordeel voor de Europese export maar is zeker geen totaaloplossing” aldus Dennis. De schulden blijven ook bij een lagere euro zeer fors. Een kwantitatieve verruiming, met daar opvolgend wellicht een lagere euro, is dan ook geen totaaloplossing volgens Dennis. ”Eigenlijk heeft Europa een totale reset van het Verdrag van Maastricht nodig” zo meldde Dennis. Dit houdt in een fiscale eenheid met strikte sancties op begrotingstekorten.

Landen met overgewaardeerde munten zijn vooral Turkije en Australië. De Australische dollar heeft enorm kunnen profiteren van de boom in China. Een eventuele dip van de Chinese economie maakt de Australische dollar erg kwetsbaar aldus Dennis.