De dreiging van een ineenstorting van de eurozone en een harde landing in China zal in 2012 risico’s voor grondstoffen met zich mee blijven brengen, voorspelt ING IM

Terwijl de onzekerheid rond de eurozone en China staartrisico’s met zich mee zal brengen, meent ING Investment Management (ING IM) dat kleinere bedrijfsvoorraden, het mogelijk op korte termijn bereiken van de bodem van leidende mondiale economische indicatoren en de afwikkeling van speculatieve posities – een proces dat al vergevorderd is – allemaal sprankjes hoop bieden.

Koen Straetmans, Senior Strategist Real Estate & Commodities van ING IM zegt hierover: “Twee belangrijke staartrisico’s voor de mondiale economie en voor de sector grondstoffen in het bijzonder blijven bestaan. Het eerste risico is dat besluiteloosheid bij politici tot een ineenstorting van de eurozone leidt. Hoewel wij denken dat er uiteindelijk enige vooruitgang op weg naar begrotingsintegratie overeengekomen zal worden, is dit een uitkomst die niet mag worden uitgesloten. We hebben een overweging in edele metalen om dit staartrisico af te dekken.”